Απονομή του Χάρτη Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση 2014-2020 στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Απονομή του Χάρτη Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση 2014-2020 στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Απονομή του Χάρτη Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση 2014-2020 στη Θ.Σ.Ε.Κ., με τον οποίο διασφαλίζεται η επιχορήγηση για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού για εκπαίδευση σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης.