Αξιολόγηση Μεταπτυχιακού προγράμματος

Αξιολόγηση Μεταπτυχιακού προγράμματος

Στις 26.3.2019 πραγματοποιήθηκε ολοήμερη αξιολόγηση του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ.. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., με τη συμμετοχή τριών εξωτερικών καθηγητών ειδικών στο θέμα.  Συγκεκριμένα η επιτροπή απαρτιζόταν από: τον Carl Martin Allwood Professor University of Gothenburg (Πρόεδρος της επιτροπής), την Montserrat Castello, Professor Universitat Ramon Llull, τον Ladislav Timulak, Associate Professor Trinity College Dublin, και τη Σαββίνα Χρυσοστόμου, φοιτήτρια του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Την επιτροπή εκ μέρους του Φορέα συνόδευε ο κ. Κώστας Κωνσταντίνου. Σύσσωμο το  προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ., οι επισκέπτες καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό, οι φοιτητές, αλλά και οι επισκέπτες καθηγητές κατέβαλαν το άπαν των δυνάμεών τους και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, για να παρουσιαστεί αξιοπρεπώς και με υψηλούς δείκτες ποιότητας η Θ.Σ.Ε.Κ. και το έργο της.  Τα μέλη της επιτροπής επιτέλεσαν το έργο τους με επιστημονικότητα και επαγγελματισμό και εξέφρασαν προσωπικά τις ευχαριστίες τους για τη φιλοξενία. Επιπρόσθετα θαύμασαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις προοπτικές της Σχολής.