Έφαρμογή Ευρωπαϊκού Προγράμματος Convict Upskilling Pathway (CUP) στις Κεντρικές φυλακές Κύπρου από μέλη της Θ.Σ.Ε.Κ.

Έφαρμογή Ευρωπαϊκού Προγράμματος Convict Upskilling Pathway (CUP) στις Κεντρικές φυλακές Κύπρου από μέλη της Θ.Σ.Ε.Κ.

Τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022, ξεκίνησαν τα βιωματικά εργαστήρια στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Convict Upskilling Pathway (CUP).  Το CUP είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης κρατουμένων που στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνικών, βασικών και μαλακών (soft) δεξιοτήτων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την ομαλότερη επανένταξή τους στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή τους.

Μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ. είναι οι συντονιστές των βιωματικών εργαστηρίων. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» λαμβάνουν μέρος ως βοηθοί των συντονιστών, στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης.  

Το πρόγραμμα, που αφορά τις μαλακές δεξιότητες, εστιάζει σε θέματα ταυτότητας, αυτό-εκτίμησης, ανθεκτικότητας και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Παράλληλα, προετοιμάζει τους κρατούμενους στις διαδικασίες αναζήτησης εργασίας και ανάπτυξης του επαγγελματικού τους προφίλ, με δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και επιστολή ενδιαφέροντος. Τα βιωματικά εργαστήρια διεξάγονται 2 φορές την εβδομάδα, και θα έχουν διάρκεια 1.5 μήνα από τις 14 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2022.

 Η προσέλευση των κρατουμένων στα συγκεκριμένα εργαστήρια είναι ιδιαίτερα αυξημένη και γίνεται με μεγάλο ενθουσιασμό. Το γεγονός αυτό χαροποιεί ιδιαίτερα τη Σχολή μας, μιας και όραμα μας είναι η προσφορά επαγγελματικής στήριξης στην κοινότητα για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων.