Έναρξη νέου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Έναρξη νέου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) υποδέχθηκε την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018, τους νεοεισερχόμενους φοιτητές της από την Κύπρο και την Ελλάδα. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν εκτενώς από τα μέλη ΔΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ. για το Πρόγραμμα Σπουδών και τις Υπηρεσίες που προσφέρει η Σχολή, όπως η Βιβλιοθήκη, το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, το Γραφείο Στέγασης, ο Θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και της Ποιμαντικής Μέριμνας κ.τ.λ. Είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό της Σχολής και να ανταλλάξουν απόψεις με αρκετούς από τους υφιστάμενους φοιτητές. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση των φοιτητών στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη και στο αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο του Αποστόλου Βαρνάβα (όπου τελείται κάθε Πέμπτη Όρθρος και Θεία Λειτουργία, με τη συμμετοχή κληρικών και φοιτητών της Σχολής), καθώς και στη Φοιτητική Εστία.

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές έτυχαν, επίσης, επιμόρφωσης στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης της Θ.Σ.Ε.Κ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της μη κερδοσκοπικής λειτουργίας της Σχολής και της λειτουργίας της Φοιτητικής Μέριμνας η Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρει δωρεάν σε κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου Notebook, για να διευκολύνει την πρόσβαση όλων των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες και να συμβάλει στην ηλεκτρονική υποστήριξη των σπουδών τους.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. ιδρύθηκε ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου από τις 19 Ιουνίου 2015. Το Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» που προσφέρει είναι το πρώτο και το μόνο αξιολογημένο-πιστοποιημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. εύχεται σε όλους τους φοιτητές της και σε όλο τον ακαδημαϊκό κόσμο της Κύπρου μια παραγωγική και καθ᾽ όλα εποικοδομητική ακαδημαϊκή χρονιά.

ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου Notebook, για να διευκολύνει την πρόσβαση όλων των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες και να συμβάλει στην ηλεκτρονική υποστήριξη των σπουδών τους.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. ιδρύθηκε ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου από τις 19 Ιουνίου 2015. Το Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» που προσφέρει είναι το πρώτο και το μόνο αξιολογημένο-πιστοποιημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. εύχεται σε όλους τους φοιτητές της και σε όλο τον ακαδημαϊκό κόσμο της Κύπρου μια παραγωγική και καθ᾽ όλα εποικοδομητική ακαδημαϊκή χρονιά.