Η πολιτική Erasmus της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.)

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) έχει επιλεγεί για την απονομή του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση (ECHE) για την περίοδο 2021-2027. Η απονομή του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus ανακοινώθηκε στη Θ.Σ.Ε.Κ. στις 22 Δεκεμβρίου 2020. Υποβάλλοντας την αίτηση για τον Χάρτη Κινητικότητας Erasmus, η Θ.Σ.Ε.Κ. δεσμεύτηκε να υλοποιήσει τις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+ σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus και να δημοσιεύσει την Πολιτική Erasmus στην ιστοσελίδα της.

Στρατηγική Πολιτικής Erasmus  

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) είναι ένα νέο Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.) που άρχισε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2015 στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Η Θ.Σ.Ε.Κ. στοχεύει να κάνει μια σημαντική πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική προσφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ευρώπης, καθώς εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα αριστείας που αφορούν στον ακαδημαϊκό τομέα και στην έρευνα. Στη Θ.Σ.Ε.Κ., η υψηλής ποιότητας διδασκαλία και η συμπεριληπτική ακαδημαϊκή κουλτούρα εμπνέουν τους φοιτητές και το προσωπικό να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους σε ένα τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον. Η Θ.Σ.Ε.Κ. είναι το μόνο μη κρατικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Παρέχει πλήθος υποτροφιών και χορηγιών, με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό φοιτητών να απολαμβάνουν χαμηλά δίδακτρα ή ακόμη και δωρεάν φοίτηση. Η Θ.Σ.Ε.Κ. δεν είναι ανταγωνιστική προς άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς προσφέρει προγράμματα που δεν προσφέρονται από κανένα άλλο ΑΕΙ στην Κύπρο. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου είναι ο κύριος χορηγός της Θ.Σ.Ε.Κ. και χρηματοδοτεί γενναιόδωρα τις υποδομές της Σχολής, την απόκτηση και χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικών προγραμμάτων, τη δημιουργία και ανάπτυξη βιβλιοθήκης και βάσεων δεδομένων, την έρευνα, καθώς και την πρόσληψη του βέλτιστου ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα υψηλά πρότυπα και η διαφάνεια σε κάθε διοικητική διαδικασία, η αριστεία στη διδασκαλία και στην έρευνα, καθώς και η κοινωνική συνεισφορά αποτελούν τα θεμέλια των πρώτων ζωτικών ετών λειτουργίας της Θ.Σ.Ε.Κ. Τα επιτεύγματα της Θ.Σ.Ε.Κ. πιστοποιούνται από την αναγνώριση που έλαβαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) τα δύο προγράμματα σπουδών, «Θεολογία (4 έτη / 240 ECTS, Bachelor)» και «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 χρόνια / 120 ECTS, Master)», την απονομή του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) το 2017 και το 2021 και την εγγραφή των αποφοίτων σε επαγγελματικούς φορείς (όπως ο Κατάλογος Διοριστέων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Για τα επόμενα χρόνια, η Θ.Σ.Ε.Κ. στοχεύει σε περαιτέρω επέκταση των προσφερόμενων σπουδών, με τη δημιουργία νέων προγραμμάτων (π.χ., εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακό στην Ερμηνευτική και Λειτουργική Θεολογία, διδακτορικό στην Ψυχολογία, όπως και ένα Μεταπτυχιακό σε συνεργασία με ελληνικό πανεπιστήμιο στην Ιστορία και Παιδαγωγική). Στρατηγικά, το σχέδιο ανάπτυξης και βιωσιμότητας της Θ.Σ.Ε.Κ. ενσωματώνει τους στόχους και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά στους πυλώνες της διεθνοποίησης και του εκσυγχρονισμού. Για τους λόγους αυτούς, η Θ.Σ.Ε.Κ. θεωρεί ότι η απόκτηση του Χάρτη Erasmus και η υλοποίηση δραστηριοτήτων και έργων κινητικότητας και συνεργασίας Erasmus είναι ζωτικής σημασίας.

Ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης της Θ.Σ.Ε.Κ. είναι η διεθνοποίηση. Η Θ.Σ.Ε.Κ. θεωρεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως καταλύτη για να ανοιχθούν νέοι ορίζοντες, για την αποδοχή της πολιτισμικής πολυμορφίας, την υιοθέτηση κοινών αξιών και την ανάπτυξη κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η Θ.Σ.Ε.Κ., της οποίας η γεωγραφική θέση την τοποθετεί στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, ως ίδρυμα που υπηρετεί ταυτόχρονα τη διαρκή παράδοση της Εκκλησίας της Κύπρου και τις αρχές της διεθνοποίησης, είναι σε θέση να αναπτύξει ισχυρές και ευεργετικές σχέσεις εντός και πέραν των συνόρων της Ευρώπης. Από την ίδρυσή της, η Θ.Σ.Ε.Κ. ήταν ανοιχτή στην προσέλκυση διεθνών φοιτητών. Επί του παρόντος, έχουμε φοιτητές από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής που σπουδάζουν στη Θ.Σ.Ε.Κ. και απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια με τους Κύπριους φοιτητές, όσον αφορά στα δίδακτρα, στις υποτροφίες και σε άλλες παροχές. Οι διεθνείς φοιτητές μας εμπλουτίζουν με την παρουσία τους το μαθησιακό περιβάλλον και συμβάλλουν στην εδραίωση ενός κλίματος συμπερίληψης και αποδοχής. Επιπλέον, Επισκέπτες Καθηγητές από το εξωτερικό, οι οποίοι προέρχονται από χώρες όπως  η Ελλάδα, η Γερμανία, ο Λίβανος και η Τουρκία διδάσκουν και στα δύο προγράμματα σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ.. Αυτή η πολιτική συμβάλλει στο να ακολουθούνται πρότυπα υψηλής ποιότητας στη διδασκαλία και ενισχύει τους ανοιχτούς ορίζοντες του προσωπικού και των φοιτητών. Η κοινωνική συνεισφορά και η ενεργός πολιτότητα καλλιεργούνται έντονα, τόσο στους φοιτητές όσο και στο προσωπικό, μέσω αριθμού δράσεων εκτός της Σχολής, αλλά και στην καθημερινή ζωή της Θ.Σ.Ε.Κ.. Η κοινωνική συνεισφορά και η ενεργός πολιτότητα αποτελούν ζωτικό κομμάτι της ταυτότητας του ιδρύματός μας.

Ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης της Θ.Σ.Ε.Κ. είναι ο εκσυγχρονισμός. Συγκεκριμένα, η φιλοσοφία και οι πρακτικές της Θ.Σ.Ε.Κ. προωθούν την αρμονική ισορροπία μεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισμού. Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε τους φοιτητές μας με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να μελετούν το παρελθόν με μια σύγχρονη ματιά, να κατανοούν την παράδοση μέσω της χρήσης αυστηρά επιστημονικών μεθόδων και, γενικότερα, να δημιουργούν το μέλλον με σεβασμό στο παρελθόν. Η Θ.Σ.Ε.Κ. στεγάζεται σε ένα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κτήριο στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Τα κτήρια της Θ.Σ.Ε.Κ. έχουν αναπτυχθεί με πνεύμα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και σεβασμού προς το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν στους φοιτητές και το προσωπικό όλες τις σύγχρονες ανέσεις που απαιτούνται από ένα μοντέρνο ΑΕΙ. Διαθέτει μια σύγχρονη βιβλιοθήκη με νέας τεχνολογίας λογισμικό, που παρέχει άμεση πρόσβαση στον κατάλογό της, καθώς και σε επιστημονική βιβλιογραφία, όπως άρθρα επιστημονικών περιοδικών και άλλες πηγές. Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με σύγχρονους διαδραστικούς πίνακες που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία. Η Θ.Σ.Ε.Κ. παρέχει στους προπτυχιακούς φοιτητές, κατά την εγγραφή τους, δωρεάν φορητό υπολογιστή και άδεια χρήσης του Microsoft Office 365. Τα μαθήματα υποστηρίζονται από την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται οι περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες κάθε μαθήματος, από την ανάρτηση σημειώσεων των διαλέξεων και πρόσθετου υλικού, έως την επικοινωνία, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, την υποβολή εργασιών, την παροχή επανατροφοδότησης στους φοιτητές και πολλά άλλα. Οι καθηγητές μας φροντίζουν να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στην πλατφόρμα μέσω συμμετοχής σε συνέδρια (π.χ. MoodleMoot Greece-Cyprus conference) και επιμορφωτικά σεμινάρια. Υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών με εξειδικευμένο λογισμικό για μελέτη και έρευνα, όπως τα SPSS, R, E-prime, Adobe Photoshop κ.ά. Η πλήρης ψηφιοποίηση αποτελεί επίσης, μέρος της συνεχιζόμενης στρατηγικής εκσυγχρονισμού των διοικητικών διαδικασιών. Η Θ.Σ.Ε.Κ. κάνει ήδη χρήση πολλών ψηφιακών εργαλείων, όπως το εργαλείο κινητικότητας Erasmus Mobility Tool, το CRM για την ψηφιακή διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών και της ακαδημαϊκής προόδου των φοιτητών (μαθήματα, βαθμοί, μετεγγραφές κ.τ.λ.) και τις πληροφορίες του προσωπικού, το Sofia για ψηφιακή διαχείριση όλων των λογαριασμών (υπάρχει συμβατότητα και διασύνδεση CRM και Sofia). Η ετοιμότητα του προσωπικού και των φοιτητών για χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ήταν ένα ανεκτίμητο εφόδιο στην ξαφνική ανάγκη για εξ αποστάσεως μάθηση που προέκυψε πρόσφατα λόγω της πανδημίας Covid19. Όταν οι εθνικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στις παραδοσιακές δραστηριότητες των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Θ.Σ.Ε.Κ. μέσα σε λίγες μέρες μετακίνησε όλες τις διδακτικές και υποστηρικτικές δραστηριότητές της στο διαδίκτυο (διαλέξεις, υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών και τη διενέργεια εξετάσεων), χωρίς καμία σημαντική αλλαγή στον προγραμματισμό του δημοσιευμένου ακαδημαϊκού ημερολογίου της. Για να το επιτύχουμε αυτό, εκμεταλλευτήκαμε την πρόσβαση που η Θ.Σ.Ε.Κ. είχε ήδη σε εξειδικευμένο λογισμικό τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams) και αξιοποιήσαμε περαιτέρω τα εργαλεία του Moodle.

Για την υποστήριξη των διεθνών σχέσεων και των ερευνητικών συνεργιών, καθώς και της Ευρωπαϊκής και διεθνούς κινητικότητας, η Θ.Σ.Ε.Κ. ίδρυσε το Γραφείο Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων (Γ.Ε.Δ.Σ.). Το Γ.Ε.Δ.Σ. εξυπηρετείται επί του παρόντος από τρία μέλη του προσωπικού: (1) τη Διευθύντρια, ακαδημαϊκό με εμπειρία στην έρευνα και όλα τα είδη προγραμμάτων του Erasmus+, (2) τον Συντονιστή Έρευνας, ακαδημαϊκό ειδικευμένο στη Μεθοδολογία Έρευνας και τη Στατιστική, ο οποίος έχει εμπειρία στη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Erasmus+ και άλλους φορείς, και (3) τη Συντονίστρια Κινητικότητας Erasmus, καταρτισμένη και έμπειρη λειτουργό, η οποία διαχειρίζεται όλες τις κινητικότητες Erasmus. Και οι τρεις εργάζονται με μερική απασχόληση στο γραφείο Γ.Ε.Δ.Σ. καθώς, λόγω του μικρού μεγέθους της Θ.Σ.Ε.Κ., είναι επιφορτισμένοι και με άλλα καθήκοντα. Τα κύρια επιτεύγματα του γραφείου Γ.Ε.Δ.Σ. είναι: (α) η απόκτηση και ανανέωση του Χάρτη Erasmus, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών Erasmus για τη Θ.Σ.Ε.Κ., η εγκαθίδρυση διαδικασιών και εντύπων του Erasmus, η δημιουργία και η ενημέρωση της ιστοσελίδας του Erasmus, η διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και προσωπικού, και η διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων για την προώθηση του Erasmus. Η επιτροπή Erasmus αποτελείται από εκπροσώπους των φοιτητών, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και εφαρμόζει σαφή, διαφανή και δίκαια κριτήρια για την επιλογή και χρηματοδότηση των ατόμων που αιτούνται κινητικότητας. Διενεργήσαμε τις πρώτες δι-ιδρυματικές συμφωνίες μας μέσω των δικτύων και των επαφών των έξι μελών ΔΕΠ της Σχολής μας. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, κάναμε μια καλή αρχή με το πρόγραμμα KA1 (ΚΑ103). Παρόλο που ο αριθμός εισερχομένων και εξερχομένων κινητικοτήτων κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της Θ.Σ.Ε.Κ. ήταν μικρής κλίμακας, η ποιότητα και τα αποτελέσματα των κινητικοτήτων που υλοποιήθηκαν από τη Θ.Σ.Ε.Κ. χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης. Το δεύτερο σημαντικό επίτευγμα του Γ.Ε.Δ.Σ. είναι η υποστήριξη των ακαδημαϊκών και ερευνητών της Σχολής για την προώθηση των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων: (i) μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, (ii) παρέχοντας χρόνο για την έρευνα ως μέρος του κανονικού φόρτου εργασίας τους, (iii) εκπαιδεύοντάς τους και ενθαρρύνοντάς τους να προετοιμάσουν ερευνητικές προτάσεις. Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που είχαν προηγούμενη εμπειρία στη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα διεκδίκησαν προσφάτως χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων μέσω Erasmus+. Εντός του 2020, η Θ.Σ.Ε.Κ. υπέβαλε αίτηση για να συμμετέχει ως εταίρος σε τρία προγράμματα Erasmus+ (KA2 και KA3), το ένα εκ των οποίων (ΚΑ3) έλαβε χρηματοδότηση.

Για τη Θ.Σ.Ε.Κ., η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι ένα μέσο επίτευξης περαιτέρω στόχων της ευρύτερης στρατηγικής διεθνοποίησης και εκσυγχρονισμού της. Η Θ.Σ.Ε.Κ. δηλώνει ρητά την ετοιμότητά της να ακολουθήσει τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+, προκειμένου να διατηρήσει μια δυναμική θέση στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Οι στόχοι της συμμετοχής της Θ.Σ.Ε.Κ. στο πρόγραμμα Erasmus+ για κινητικότητα και έργα έρευνας και συνεργασίας, είναι οι ακόλουθοι: (α) Αύξηση της κινητικότητας των εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση· (β) Αύξηση του εξερχόμενου ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού για διδασκαλία και κατάρτιση· (γ) Αύξηση της κινητικότητας των εισερχόμενων φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού· (δ) Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα της διεθνούς κινητικότητας KA107. (Η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει ισχυρές σχέσεις με συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εκκλησίες στην Εγγύς Ανατολή, την Αφρική, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται εκτός ΕΕ και τη Βόρεια Αμερική. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα KA107 είναι ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις μας)· (ε) Να υποβάλλονται ετησίως αιτήσεις για τουλάχιστον ένα ερευνητικό έργο συνεργασίας για την κάθε μια από τις δράσεις KA2 και KA3. Προκειμένου να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, θα επιδιώξουμε τους επιμέρους στόχους πολιτικής, οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω. Εξηγούμε επίσης με ποιο τρόπο η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της Θ.Σ.Ε.Κ., καθώς και στην οικοδόμηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, που χαρακτηρίζεται από διεθνοποίηση.

Εκσυγχρονισμός της Θ.Σ.Ε.Κ. και στόχοι πολιτικής:

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Θ.Σ.Ε.Κ. χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες σε ικανοποιητικό βαθμό, ωστόσο επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις τεχνολογικές εξελίξεις στην εκπαίδευση, τόσο ως προς τα εργαλεία, όσο και ως προς την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ θα επιδιώξουμε την ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την υλοποίηση κινητικοτήτων και έργων του προγράμματος Erasmus+. Η Θ.Σ.Ε.Κ. επιδιώκει τους ακόλουθους επτά στόχους πολιτικής, για την πλήρη επίτευξη του εκσυγχρονισμού της παρεχόμενης εκπαίδευσης:

Πρώτον, η μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility) θα ενσωματωθεί στις πολιτικές Erasmus για τους εισερχόμενους φοιτητές. Η μέθοδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία εφαρμόστηκε επιτυχώς από τη Θ.Σ.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid19, θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή βάση για την έναρξη κινητικοτήτων μικτής μορφής. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν πιο συγκεκριμένες και σαφείς πολιτικές, ακολουθώντας τις προτάσεις του ΙΔΕΠ.

Δεύτερον, το Γ.Ε.Δ.Σ. θα υιοθετήσει πλήρως τη χρήση του EWP (Erasmus Without Paper). Στη Θ.Σ.Ε.Κ. χρησιμοποιούμε ήδη πολλά εργαλεία ψηφιοποίησης για τη διοίκηση, την υποστήριξη της διδασκαλίας και τη μελέτη. Παρομοίως, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε το EWP για την υποστήριξη και τη διαχείριση των διαδικασιών κινητικότητας του Erasmus.

Τρίτον, η εφαρμογή Erasmus+ για κινητά τηλέφωνα (Erasmus+ mobile App) θα προωθηθεί άμεσα στους φοιτητές. Η εφαρμογή θα προσφέρει στους φοιτητές ένα κεντρικό ψηφιακό κόμβο πληροφόρησης, συμβουλών, ειδοποιήσεων και άλλων υπηρεσιών και θα τους βοηθήσει να οργανώσουν ευκολότερα τις περιόδους κινητικότητας. Οι φοιτητές θα ενημερώνονται για την εφαρμογή Erasmus+ mobile App κατά την ετήσια Ημέρα Πληροφόρησης, ενώ ανάλογη πληροφόρηση και στήριξη θα δίνεται και σε εισερχόμενους φοιτητές.

Τέταρτον, θα υλοποιηθεί σταδιακά η πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Φοιτητών, ακολουθώντας τα βήματα που προτείνει το ECHE. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Φοιτητών είναι η επιτομή του εκσυγχρονισμού του προγράμματος κινητικότητας Erasmus. Προσφέρει απλές και ασφαλείς διαδικτυακές διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα επιτρέψουν στους φοιτητές να βρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ζήσουν μια υψηλής ποιότητας εμπειρία κινητικότητας στο εξωτερικό και ενισχύουν την κινητικότητα των φοιτητών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πέμπτο, θα ενισχυθεί η χρήση του Διαδικτυακού Εργαλείου Γλωσσικής Υποστήριξης (Online Linguistic Support – OLS) του Erasmus+ για τους φοιτητές που θα συμμετέχουν σε κινητικότητα. Μια αδυναμία του προγράμματος Erasmus στη Θ.Σ.Ε.Κ. είναι πως, έως τώρα, οι φοιτητές μας ήταν διστακτικοί στη χρήση του OLS, και δείχνουν προτίμηση για κινητικότητα σε Ελληνικά πανεπιστήμια.

Έκτο, θα επενδύσουμε στην κατάρτιση φοιτητών και προσωπικού ώστε να γίνουν επαρκείς στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Προς το παρόν, στο προπτυχιακό μας πρόγραμμα έχουμε μόνο ένα μάθημα πληροφορικής. Αυτό δεν φαίνεται να είναι αρκετό, ειδικά για ώριμους φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ανεπτυγμένες δεξιότητες στην τεχνολογία. Ως εκ τούτου, η Θ.Σ.Ε.Κ. σχεδιάζει να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές του πρώτου έτους ένα επιπλέον μάθημα Πληροφορικής στο δεύτερο εξάμηνο. Για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, στοχεύουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε εκπαίδευση και σεμινάρια για οποιοδήποτε νέο εργαλείο ή εφαρμογή εισάγουμε, προκειμένου να δημιουργήσουμε επαρκή ικανότητα χρήσης.

Έβδομο, θα προωθήσουμε αιτήσεις για προγράμματα KA2 και KA3, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Έχουμε έμπειρους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι έχουν ήδη εργαστεί ή / και υποβάλει αίτηση για προγράμματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία δεξιοτήτων παιδείας στα ΜΜΕ σε εκπαιδευτικούς, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων σε κρατούμενους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ σε πρόσφυγες. Το ακαδημαϊκό μας προσωπικό και οι συνεργάτες τους θα διεκδικήσουν παρόμοια έργα στο μέλλον.

Με βάση τους επτά πιο πάνω στόχους για την προώθηση του εκσυγχρονισμού της Θ.Σ.Ε.Κ., αναμένουμε ότι θα επιτύχουμε πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Erasmus στα επόμενα επτά έτη. Αυτό θα οδηγήσει στη διευκόλυνση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, θα βοηθήσει τους φοιτητές μας να έχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και την καλύτερη ενημέρωση για τις επιλογές των σπουδών τους, και θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη τους από την κινητικότητα. Θα κάνει τη διαχείριση και την επικοινωνία με το ΙΔΕΠ ευκολότερη και θα απλοποιήσει την αξιολόγηση. Αυτές οι απλουστευμένες διαδικασίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη διασύνδεση της Θ.Σ.Ε.Κ. με άλλα ΑΕΙ. Θα αυξήσει τις ψηφιακές δεξιότητες για όλους, φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, για να εργαστούν στην τεχνολογικά προηγμένη κοινωνία της Ευρώπης και σε μια ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά εργασίας. Οι ικανότητες και οι δεξιότητες από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να επεκταθούν στη χρήση περαιτέρω ψηφιακών εργαλείων για τη διοίκηση στη Θ.Σ.Ε.Κ. (π.χ., διαδικτυακές αιτήσεις εγγραφής από ενδιαφερόμενους φοιτητές). Η ψηφιοποίηση θα αυξήσει τις φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις, όπως ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα και ηλεκτρονικές φόρμες, οι οποίες δεν θα χρειάζεται να εκτυπωθούν. Ο εκσυγχρονισμός και η χρήση της δυνατότητας για μικτή κινητικότητα θα αυξήσουν τον αριθμό των φοιτητών που θα επωφεληθούν από την κινητικότητα Erasmus. Η Θ.Σ.Ε.Κ., εφαρμόζοντας την πλήρη ψηφιοποίηση του προγράμματος Erasmus+, θα αποκτήσει ισότιμη θέση στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.

Διεθνοποίηση Θ.Σ.Ε.Κ. & Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης στην Ευρώπη – Στόχοι πολιτικής:

Η Θ.Σ.Ε.Κ., από την ίδρυσή της, ανήκει στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και ακολουθεί τις αρχές της διεθνοποίησης. Ωστόσο, υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης. Μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, η Θ.Σ.Ε.Κ. στοχεύει να επιτύχει όλες τις αρχές του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η Θ.Σ.Ε.Κ., για να επιτύχει στην πληρότητά της τη διεθνοποίηση στην εκπαίδευση, θέτει τους ακόλουθους επτά στόχους πολιτικής:

Πρώτον, να διατηρήσει όλες τις πολιτικές διεθνοποίησης που έχει ήδη εφαρμόσει: την πλήρη και αυτόματη αναγνώριση των σπουδών, την έμφαση στην υποστήριξη και τις διαδικασίες υψηλής ποιότητας για τη διευκόλυνση των εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών και προσωπικού, τη δημοσιοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν τα μαθήματα και γενικότερα την κινητικότητα Erasmus στη Θ.Σ.Ε.Κ., πληροφορίες οι οποίες συνεχώς επικαιροποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

Δεύτερον, να αναπτύξει περαιτέρω τις υφιστάμενες πολιτικές της για τη χωρίς διακρίσεις συμπερίληψη όλων των φοιτητών και του προσωπικού. Αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται στα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής για κινητικότητα Erasmus. Επιπλέον, οι φοιτητές από μειονεκτικά περιβάλλοντα ενθαρρύνονται, κινητοποιούνται και διευκολύνονται να συμμετέχουν ισότιμα και να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την εμπειρία της κινητικότητας. Η υιοθέτηση της μικτής κινητικότητας θα είναι προτεραιότητά μας, καθώς για τους περισσότερους από τους φοιτητές μας η κινητικότητα Erasmus δεν αποτελεί επιλογή. Οι μισοί φοιτητές μας είναι εργαζόμενοι ενήλικες με οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ ορισμένοι άλλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, προβλήματα αναπηρίας, εκπαιδευτικές δυσκολίες και αισθάνονται πιο άνετα να παραμείνουν στην Κύπρο για τις σπουδές τους, παρά να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Τρίτον, να ενθαρρύνει περισσότερο το ακαδημαϊκό προσωπικό για κινητικότητα. Μια αδυναμία του προγράμματος Erasmus της Θ.Σ.Ε.Κ. είναι η έλλειψη κινητικότητας από μέρους του ακαδημαϊκού προσωπικού. Η εκστρατεία για ενθάρρυνση της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού θα αναπτυχθεί προβάλλοντας συγκεκριμένα οφέλη του Erasmus, όπως τα οφέλη για την ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη, την ανταλλαγή ιδεών για μεθόδους διδασκαλίας, τη μεταφορά γνώσεων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Έμφαση θα δοθεί επίσης στις ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας σε ερευνητικά έργα. Όσον αφορά στις πρακτικές πτυχές, το σύνολο της περιόδου κινητικότητας θεωρείται μέρος του κανονικού φόρτου εργασίας του προσωπικού. Επίσης, οι δραστηριότητες κινητικότητας για διδασκαλία και κατάρτιση αναγνωρίζονται ως τμήμα της ετήσιας αξιολόγησής τους και λαμβάνονται υπόψη για την ανέλιξή τους. Από τη Θ.Σ.Ε.Κ. θα προσφέρεται πλήρης υποστήριξη και βοήθεια στη συμπλήρωση της αίτησης, ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητά τους. (Θα συνεχίσουμε, επίσης, την καλή δουλειά που κάνουμε με το διοικητικό προσωπικό, καθώς υπάρχει ικανοποιητική ανταπόκριση από μέρους τους στο πρόγραμμα Erasmus).

Τέταρτον, να συμβάλλει περαιτέρω σε δραστηριότητες και έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πλαίσιο των δράσεων KA2 και KA3, μέσω της συμμετοχής στη συγγραφή επιτυχημένων προτάσεων και της υλοποίησης επιτυχημένων έργων. Η Θ.Σ.Ε.Κ. συμμετείχε ήδη ως συνεργάτης σε τρεις πρόσφατες αιτήσεις KA2 και KA3. Στόχος είναι να επενδύσουμε σε ήδη υπάρχουσες κοινοπραξίες και εμπειρογνωμοσύνη και να καταθέσουμε αιτήσεις για περισσότερα έργα, τόσο ως εταίροι, όσο και ως συντονιστές. Το Γ.Ε.Δ.Σ. θα υποστηρίξει και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των ακαδημαϊκών σε τέτοιες αιτήσεις, προσφέροντας πληροφορίες για θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους, βοήθεια στην εύρεση συνεργατών και στην συμπλήρωση των αιτήσεων.

Πέμπτο, να ενθαρρύνει εισερχόμενους φοιτητές που θα κάνουν αίτηση για υλοποίηση κινητικότητας για σπουδές στη Θ.Σ.Ε.Κ.. Το χαμηλό κόστος διαμονής και σίτισης, η ευκολία πρόσβασης από την εστία στη Σχολή και το οικογενειακό περιβάλλον, καθιστούν τη Θ.Σ.Ε.Κ. έναν φιλόξενο προορισμό για εισερχόμενους φοιτητές, ειδικά εκείνους με λιγότερες ευκαιρίες. Τα ακόλουθα μέτρα θα εφαρμοστούν από φέτος για τη ροή εισερχόμενων φοιτητών: θα μοιραστούν στους λειτουργούς Erasmus των πανεπιστημίων με τα οποία έχουμε δι-ιδρυματικές συμφωνίες, πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Θ.Σ.Ε.Κ. και τη φοιτητική ζωή στη Θ.Σ.Ε.Κ. και στη Λευκωσία, ενώ θα αυξηθούν και οι επαφές μέσω επισκεπτών ακαδημαϊκών.

Έκτο, να εφαρμόσει συστηματικά τις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων και των πολιτικών της Θ.Σ.Ε.Κ.. Αυτές οι αρχές και αξίες περιλαμβάνουν τις φιλικές προς το περιβάλλον στάσεις και συμπεριφορές, την ενεργό πολιτότητα, και την καλλιέργεια των κοινών αξιών, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Ειδικότερα, η Θ.Σ.Ε.Κ. βοηθά τους φοιτητές της να συνειδητοποιήσουν το περιεχόμενο και την αξία της κοινής Ευρωπαϊκής μας ταυτότητας και να δεσμευτούν με αυτήν.

Έβδομο, να πληρωθεί η θέση του Λειτουργού Erasmus υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι στόχοι για την αύξηση της κινητικότητας σε όλες τις ομάδες, τόσο εισερχόμενες όσο και εξερχόμενες, καθώς και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών κινητικότητας Erasmus για τη Θ.Σ.Ε.Κ., χρειάζονται ένα άτομο πλήρους απασχόλησης.

Με βάση τους παραπάνω επτά στόχους για την προώθηση της διεθνοποίησης της Θ.Σ.Ε.Κ., αναμένουμε ότι μέσα στα επόμενα επτά χρόνια θα αποκτήσουμε μια δυναμική θέση στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Κυρίως αναμένουμε ότι οι φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ., που θα συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας ή συνεργασίας, θα επωφεληθούν από τη βέλτιστη εκπαίδευση και κατάρτιση και θα αναπτύξουν τις προοπτικές εύρεσης εργασίας. Θα βιώσουν, επίσης, την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, θα εμπνευστούν και θα εκτεθούν σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, νέα εκπαιδευτικά συστήματα, νέα έθιμα και νέες φιλίες. Οι φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. που συμμετέχουν σε κινητικότητα μάθησης ή κατάρτισης στο πλαίσιο του Erasmus, αλλά και εκείνοι που θα βιώσουν την Ευρωπαϊκή κουλτούρα μέσω επισκεπτών ακαδημαϊκών και εισερχόμενων φοιτητών, θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους και θα γίνουν κοινωνοί στις κοινές αξίες της Ευρώπης για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επίσης, θα εργαστούν για την κοινωνική συνοχή, την ειρηνική συνύπαρξη και την οικονομική ανάπτυξη. Οι φοιτητές με εμπειρία κινητικότητας Erasmus θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να βρουν εργασία σε όλη την Ευρώπη. Οι εισερχόμενοι φοιτητές και το προσωπικό θα επωφεληθούν από την κουλτούρα της κοινωνικής προσφοράς και την υψηλή ποιότητα της ακαδημαϊκής ζωής στη Θ.Σ.Ε.Κ.. Μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας και συνεργατικών έργων του Erasmus, οι ακαδημαϊκοί θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή διάσταση στη διδασκαλία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη δημιουργία δικτύων, τη συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες και την εργασία σε σημαντικά έργα με υψηλό αντίκτυπο στην εκπαίδευση και στην κοινωνία της Ευρώπης. Μέσα από τις ανταλλαγές φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, η Θ.Σ.Ε.Κ. θα αποκτήσει νέες δυνατότητες, θα εμπλουτίσει τις διοικητικές διαδικασίες της, θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα της διδασκαλίας, θα επεκτείνει τις ερευνητικές συνεργίες, θα αυξήσει τη συμμετοχή σε διεθνείς κοινοπραξίες και θα εξελιχθεί. Η Θ.Σ.Ε.Κ. φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένα σημαντικό Ευρωπαϊκό ίδρυμα με ειδίκευση στη διδασκαλία και την έρευνα, ικανό να επηρεάσει θετικά και να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρώπη. Από αυτή την άποψη, η Θ.Σ.Ε.Κ. στηρίζει πλήρως την ιδέα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και φιλοδοξεί να συμβάλει σημαντικά στην εγκαθίδρυσή του.