Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής για συμμετοχή των φοιτητών της Θ.Σ.Ε.Κ. στο πρόγραμμα Erasmus+

Προϋποθέσεις:

 • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.)
 • Οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες στη Θ.Σ.Ε.Κ.
 • Οι πρωτοετείς και οι τελειόφοιτοι φοιτητές δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συζητήσει το θέμα με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο και να έχουν την έγκρισή του
 • Οι φοιτητές που έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ και η κινητικότητά τους ήταν διάρκειας περίπου ενός χρόνου, δεν δικαιούνται να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση από το  πρόγραμμα
 • Φοιτητές με ειδικές ανάγκες δικαιούνται κινητικότητα για σπουδές ή πρακτική άσκηση βάσει των προνοιών του προγράμματος.

Η Επιτροπή Erasmus θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

 • Την ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν περάσει όλα τους τα μαθήματα
 • Τις ικανότητες εκμάθησης του φοιτητή και την επάρκεια του στη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής
 • Το ήθος και τη συμπεριφορά του φοιτητή
 • Την ικανότητα και την ετοιμότητα του φοιτητή να διαμείνει σε μια ξένη χώρα
 • Την οικονομική κατάσταση του φοιτητή. Θα έχουν προτεραιότητα φοιτητές χαμηλού κοινωνικοοικονομικού στάτους
 • Τα Πανεπιστήμια επιλογής του φοιτητή. Προτεραιότητα θα δίνεται σε φοιτητές που αιτούνται, μέσω του προγράμματος Erasmus+, να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμιο εκτός της χώρας προέλευσής τους. Απαγορεύεται να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμιο της πόλη καταγωγής και διαμονής τους

Κριτήρια επιλογής για συμμετοχή του ακαδημαϊκού προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ. στο πρόγραμμα Erasmus+

Προϋποθέσεις:

 • Οι ακαδημαϊκοί να είναι πλήρους απασχόλησης στη Θ.Σ.Ε.Κ.
 • Να μην έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. Όταν δοθεί ευκαιρία σε όλους τους ακαδημαϊκούς να συμμετέχουν, θα μπορεί να αρχίσει νέος κύκλος επιλογής
 • Η κινητικότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε περίοδο που δεν θα επηρεάζει σημαντικές δραστηριότητες της Θ.Σ.Ε.Κ. (π.χ. εξεταστική περίοδος, αποφοίτηση, περίοδος ετήσιου Συνέδριου Θ.Σ.Ε.Κ. κτλ.)
 • Οι ακαδημαϊκοί να έχουν συζητήσει το θέμα με τον Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ. και να έχουν την έγκρισή του

Η Επιτροπή Erasmus θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

 • Τις προοπτικές συνεργασίας, σύμπραξης και έρευνας με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής
 • Τη βαθμίδα του ακαδημαϊκού. Θα έχουν προτεραιότητα ακαδημαϊκοί χαμηλότερων βαθμίδων, ώστε η κινητικότητα να βοηθήσει στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξή τους.

Κριτήρια επιλογής για συμμετοχή του διοικητικού προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ. στο πρόγραμμα Erasmus+

Προϋποθέσεις:

 • Οι διοικητικοί να είναι πλήρους απασχόλησης στη Θ.Σ.Ε.Κ.
 • Να μην έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. Όταν δοθεί ευκαιρία σε όλους τους διοικητικούς να συμμετέχουν, θα μπορεί να αρχίσει νέος κύκλος επιλογής
 • Η κινητικότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε περίοδο που δεν θα επηρεάζει σημαντικές δραστηριότητες της Θ.Σ.Ε.Κ. (π.χ. εξεταστική περίοδος, αποφοίτηση, περίοδος ετήσιου Συνέδριου Θ.Σ.Ε.Κ., περίοδος εγγραφών κτλ.)
 • Οι διοικητικοί να έχουν συζητήσει το θέμα με τον Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ. και να έχουν την έγκρισή του

Η Επιτροπή Erasmus θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

 • Την ανάγκη κατάρτισης του διοικητικού
 • Την επάρκεια του στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής
 • Την ετοιμότητα του Πανεπιστημίου Υποδοχής να βοηθήσει στην κατάρτιση του διοικητικού