Εξερχόμενο προσωπικό

Το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό της Θεολογικής Σχολής, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, έχει το δικαίωμα να μεταβεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα που έχει δια-ιδρυματική συμφωνία με τη Σχολή αλλά και σε οποιοδήποτε ενεργό οργανισμό για διδασκαλία και κατάρτιση.

Το προσωπικό που μπορεί να αιτηθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Κινητικότητας επιβάλλεται να είναι πλήρους απασχόλησης στη Θεολογική Σχολή.

  • Ακαδημαϊκό προσωπικό

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν μια επίσκεψη διδασκαλίας και να διευρύνουν το δίκτυο των γνωριμιών τους με συναδέλφους από άλλα πανεπιστήμια.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας χρειάζεται να περιλαμβάνει εκτός από διαλέξεις και διάφορες συναντήσεις με άλλους ακαδημαϊκούς και φοιτητές κτλ. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που επιθυμούν να επισκεφθούν ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο θα πρέπει να αποστείλουν την ειδική αίτηση στον υπεύθυνο καθηγητή της σχολής τους.

Το προσωπικό που διακινείται για σκοπούς διδασκαλίας θα πρέπει να υλοποιεί διδασκαλία τουλάχιστον 8 ωρών την εβδομάδα.

  • Διοικητικό προσωπικό

Η Θεολογική Σχολή μέσω του προγράμματος Erasmus+ δίνει την ευκαιρία στο διοικητικό προσωπικό της να πραγματοποιήσει κινητικότητα για εκπαίδευση ή κατάρτιση σε ένα άλλο πανεπιστήμιο της Ευρώπης με το οποίο έχει δια-ιδρυματική συμφωνία η Σχολή, όπως και σε κάποιο οργανισμό στην Ευρώπη. Αυτό θα έχει ως πλεονεκτήματα τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών καθώς επίσης και την απόκτηση νέων πρακτικών δεξιοτήτων που είναι σχετικές με την ειδίκευση του εργαζομένου. Η κινητικότητα διοικητικού προσωπικού διαρκεί από 5 μέρες το ελάχιστο μέχρι 6 εβδομάδες που είναι το μέγιστο.