Προθεσμία αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για κινητικότητα στη Θ.Σ.Ε.Κ. οποιαδήποτε στιγμή. Οι προθεσμίες για την κατάθεση αίτησης για κινητικότητα στη Θ.Σ.Ε.Κ. είναι:

Για το Χειμερινό Εξάμηνο: 1η Ιουλίου.

Για το Εαρινό Εξάμηνο: 1η Δεκεμβρίου.

Για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία αίτησης οι φοιτητές ενθαρρύνονται να έχουν κοινοποιήσει το ενδιαφέρον τους στο ίδρυμα φοίτησής τους ως την 1η Ιουνίου, για κινητικότητα κατά το χειμερινό εξάμηνο, και ως την 1η Νοεμβρίου για κινητικότητα κατά το εαρινό εξάμηνο.