Εξερχόμενοι φοιτητές

Οι φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, μπορούν να μελετήσουν τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. και για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Erasmus.