Κινητικότητα για σπουδές

Η κινητικότητα σπουδών απευθύνεται σε φοιτητές Ανώτερης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να φοιτήσουν σε άλλο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Η κινητικότητα μπορεί να έχει διάρκεια μεταξύ 3 και 12 μηνών και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης που κατέχουν τον Χάρτη Κινητικότητας Erasmus.

Η χρηματοδότηση αυτή περιλαμβάνει:

 • οργανωτικά έξοδα
 • Έξοδα διαβίωσης
 • Ταξιδιωτικά έξοδα
 • Υποστήριξη για ειδικές ανάγκες
 • Ειδικά έξοδα

Η χρηματοδότηση είναι ανάλογη με το κόστος ζωής κάθε χώρας και έτσι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων διαμονής, διατροφής και εξόδων. Τα έξοδα μετακίνησης κυμαίνονται ανάλογα της απόστασης του Πανεπιστημίου από το οποίο προέρχονται προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Στον πιο κάτω Πίνακα αναγράφεται ο διαχωρισμός των χωρών ανάλογα με το κόστος ζωής καθώς και η χρηματοδότηση που δίνεται.

ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1 Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Η.Β., Λιχτενστάιν, Νορβηγία ΥΨΗΛΟ Μέχρι €770
2 Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Τουρκία ΜΕΤΡΙΟ Μέχρι €720
3 Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, FYROM ΧΑΜΗΛΟ Μέχρι €670

 

Η κινητικότητα σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσω του προγράμματος Erasmus+ πιστοποιείται με το επίσημο έντυπο της Συμφωνίας Εκμάθησης (Learning Agreement) που υπογράφεται από τους υπεύθυνους καθηγητές των δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, πριν την πραγματοποίηση της κινητικότητας. Η απόκτηση και η πιστοποίηση προσόντων από Πανεπιστήμιο άλλης Ευρωπαϊκής χώρας, καθιστά το πρόγραμμα Erasmus+ ελκυστικό για τους φοιτητές.

Επιπλέον, τα οφέλη του προγράμματος ERASMUS+ για τους φοιτητές είναι:

 • Θα ταξιδέψουν σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα και θα γνωρίσουν τον πολιτισμό της
 • Θα γνωρίσουν ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα και θα συμμετέχουν σε αυτό
 • Θα φοιτήσουν σε άλλο Πανεπιστήμιο χωρίς να διαταράσσεται ο κύκλος σπουδών τους
 • Θα εμπλουτίσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, έχοντας την ευκαιρία να εξασκηθούν στην καθημερινότητά τους
 • Θα αποκτήσουν πρωτόγνωρες εμπειρίες
 • Θα εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για μελλοντική εργοδότηση
 • Θα διευρύνουν τον κοινωνικό τους κύκλο με άτομα άλλης χώρας

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας (σπουδών και πρακτικής άσκησης) διάρκειας μέχρι και 12 μηνών για κάθε κύκλο σπουδών τους (δηλ. 12 μήνες κατά τη διάρκεια του πρώτου τους πτυχίου, 12 μήνες κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού τους κλπ). Η κάθε περίοδος 12 μηνών μπορεί να αποτελείται από συνδυασμό επιλέξιμων δραστηριοτήτων σπουδών ή τοποθέτησης στο εξωτερικό για κατάρτιση. Επιπρόσθετα, φοιτητές μπορούν να επιλεγούν από τη Θ.Σ.Ε.Κ. στο τελευταίο έτος σπουδών για τοποθέτηση σε οργανισμό για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η οποία θα λάβει χώρα εντός 12 μηνών από την αποφοίτησή τους.