Ιστορικό προγράμματος Erasmus+

Το Erasmus+ ή Erasmus Plus είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συνδυάζει όλα τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 χρόνια (2021-2027) και βασίζεται στην επιτυχία του προγράμματος για την περίοδο 2014-2020, ώστε να εντατικοποιήσει την προσπάθεια ενίσχυσης των ευκαιριών που παρέχονται, σε μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων και συμμετεχόντων οργανισμών, με έμφαση στον ποιοτικό αντίκτυπο του προγράμματος και την δημιουργία μιας πιο ανοικτής και συνεκτικής, πράσινης και τεχνολογικά προηγμένης κοινωνίας. Το Erasmus + περιλαμβάνει 3 Βασικές Δράσεις και το Πρόγραμμα Jean Monnet.  Συγκεκριμένα:

  • H Βασική Δράση 1 (ΒΔ 1) αφορά την Κινητικότητα Ατόμων
  • H Βασική Δράση 2 (ΒΔ 2) αφορά τη Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων
  • H Βασική Δράση 3 (ΒΔ 3) αφορά την Στήριξη της Ανάπτυξης Πολιτικών και Συνεργασίας
  • Το Πρόγραμμα Jean Monnet αφορά την αριστεία στη διδασκαλία και έρευνα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών σπουδών ανά το παγκόσμιο

Οι προτεραιότητες του νέου προγράμματος Erasmus+ εστιάζουν στη Συμπεριλήψη και Ποικιλομορφία, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την Ενεργό Πολιτότητα και Συμμετοχή στη Δημοκρατική Διακυβέρνηση, αλλά και στην Προστασία του Περιβάλλοντος και τον Αγώνα ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή. Αυτές οι προτεραιότητες έχουν επίσης επηρεαστεί και αναδειχθεί και από τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Τα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος, από την Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Συμμετεχόντων, τη Γλωσσική Ποικιλομορφία, τη Διεθνοποίηση, την Αναγνώριση και Επικύρωση των Δεξιοτήτων και των Προσόντων έως την Επικοινωνία των Έργων και των Αποτελεσμάτων τους για Μεγιστοποίηση του Αντικτύπου τους, και η στήριξη της Ανοιχτής Πρόσβασης στο Διδακτικό αλλά και Ερευνητικό Υλικό / Δεδομένα, μοιάζουν να είναι σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ.

Το όνομα «Erasmus» δόθηκε στο πρώτο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών της ΕΕ το 1987 προς τιμή του Ολλανδού φιλόσοφου της Αναγέννησης, Έρασμου. Ο Έρασμος χαρακτηρίζεται ως μεγάλος ανθρωπιστής, που έζησε και εργάστηκε σε πολλά μέρη στην Ευρώπη, όπου και διεύρυνε τις γνώσεις και τις εμπειρίες του. Πεθαίνοντας άφησε την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών του, των μετακινήσεών του στην Ευρώπη, της έμφασής του στον άνθρωπο και της υποστήριξής του στη μόρφωση, δόθηκε δικαίως το όνομά του στο πιο επιτυχημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμπληρωματικά, το ακρωνύμιο E R A S M U S αντιστοιχεί στο: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. ανήκει στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη  που είναι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) και μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις Βασικές Δράσεις. Η κινητικότητα στην οποία συμμετέχει η Θ.Σ.Ε.Κ. αφορά τόσο την «Κινητικότητα μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος», όσο και τη «Διεθνή Κινητικότητα».