Ιστορικό προγράμματος Erasmus+

Το Erasmus+ ή Erasmus Plus είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συνδυάζει όλα τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 χρόνια (2014-2020) και περιλαμβάνει 3 Βασικές Δράσεις, το Πρόγραμμα Jean Monnet και το πρόγραμμα Αθλητισμού.  Συγκεκριμένα:

  • H Βασική Δράση 1 (ΒΔ 1) αφορά τη Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
  • H Βασική Δράση 2 (ΒΔ 2) αφορά τη Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
  • H Βασική Δράση 3 (ΒΔ 3) αφορά τον Διαρθρωμένο Διάλογο
  • Το Πρόγραμμα Jean Monnet αφορά την αριστεία στη διδασκαλία και έρευνα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών σπουδών ανά το παγκόσμιο
  • Το πρόγραμμα Αθλητισμού αφορά συνεργασίες για τον Αθλητισμό

Στόχος του Erasmus+ είναι να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ισότητα και την ένταξη, καθώς και στους στόχους της ΕΚ2020, του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το Erasmus+ έχει επίσης ως στόχο να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταίρων του στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία.

Το όνομα Erasmus δόθηκε στο πρώτο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών της ΕΕ το 1987 προς τιμή του Ολλανδού φιλόσοφου της Αναγέννησης, Έρασμου. Ο Έρασμος χαρακτηρίζεται ως μεγάλος ανθρωπιστής, έζησε και εργάστηκε σε πολλά μέρη στην Ευρώπη όπου και διεύρυνε τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του. Πεθαίνοντας άφησε την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία. Για τα χαρακτηριστικά του αυτά, τις μετακινήσεις του στην Ευρώπη, την έμφασή του στον άνθρωπο και την υποστήριξή του στη μόρφωση, δίκαια το όνομά του δόθηκε στο πιο επιτυχημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, το ακρωνύμιο E R A S M U S αντιστοιχεί στο: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. ανήκει στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη  που είναι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) και μπορούν να συμμετέχουν στη Βασική Δράση 1. Η κινητικότητα στην οποία συμμετέχει η Θ.Σ.Ε.Κ. αφορά την «Κινητικότητα μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος».