Επιτροπή Erasmus

Μέλη Επιτροπής Erasmus

 • Πρωτ. Δρ. Κυπριανός Κουντούρης, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής
 • Δρ Όλγα Σολομώντος – Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Προϊστάμενη Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
 • Αρχιμ. Δρ. Γρηγόριος Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δρ. Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, Λέκτορας
 • Δρ. Μαρία Παύλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Άννα Χριστοδούλου, Γραμματέας Προγράμματος Σπουδών
 • Αντιγόνη Λοϊζίδου, Λειτουργός Erasmus
 • Μάριος Ασσιώτης, φοιτητής

Ρόλος της Επιτροπής Erasmus

Η Επιτροπή Erasmus:

 1. Προτείνει, εξετάζει και εγκρίνει τις δι-ιδρυματικές συμφωνίες
 2. Εξετάζει βάσει κριτηρίων που θεσπίστηκαν από τη Θ.Σ.Ε.Κ. και εγκρίνει αιτήσεις:
  • εξερχόμενων φοιτητών για κινητικότητα σπουδών και πρακτικής άσκησης
  • ακαδημαϊκού προσωπικού για κινητικότητα διδασκαλίας
  • διοικητικού προσωπικού για κινητικότητα κατάρτισης
  • εισερχομένων φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού
 3. Προωθεί ανάμεσα σε φοιτητές και προσωπικό τους στόχους της πολιτικής της Θ.Σ.Ε.Κ. για το πρόγραμμα Erasmus+
 4. Έχει συμβουλευτικό ρόλο αναφορικά με τις δραστηριότητες του Γραφείου Erasmus