Επιτροπή Erasmus

Μέλη Επιτροπής Erasmus

 • Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης, Διευθυντής
 • Δρ Όλγα Σολομώντος – Κουντούρη, Προϊστάμενη Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
 • Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης, Λέκτορας
 • Μαρία Παύλου, Λέκτορας
 • Άννα Χριστοδούλου, Γραμματέας Προγράμματος Σπουδών
 • Λειτουργός Erasmus
 • Μάριος Ασσιώτης, φοιτητής

Ρόλος της Επιτροπής Erasmus

Η Επιτροπή Erasmus:

 1. Προτείνει, εξετάζει και εγκρίνει τις διιδρυματικές συμφωνίες
 2. Εξετάζει βάσει κριτηρίων που θεσπίστηκαν από τη Θ.Σ.Ε.Κ. και εγκρίνει αιτήσεις:
  • εξερχόμενων φοιτητών για κινητικότητα σπουδών και πρακτικής άσκησης
  • ακαδημαϊκού προσωπικού για κινητικότητα διδασκαλίας
  • διοικητικού προσωπικού για κινητικότητα κατάρτισης
  • εισερχομένων φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού
 3. Προωθεί ανάμεσα σε φοιτητές και προσωπικό τους στόχους της πολιτικής της Θ.Σ.Ε.Κ. για το πρόγραμμα Erasmus+
 4. Έχει συμβουλευτικό ρόλο αναφορικά με τις δραστηριότητες του Γραφείου Erasmus