Eπιτυχής ολοκλήρωσης της Βραδιάς Ενημέρωσης για το Ερευνητικό Έργο SEMELI

Eπιτυχής ολοκλήρωσης της Βραδιάς Ενημέρωσης για το Ερευνητικό Έργο SEMELI

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 η Βραδιά Ενημέρωσης για το Ερευνητικό Έργο SEMELI, το οποίο έχει ως απώτερο σκοπό την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του μιντιακού γραμματισμού των κρατουμένων. Στο έργο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+, (KA3), συμμετέχουν εταίροι από πέντε χώρες: την Κύπρο (Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου, Enoros Consulting Ltd, Τμήμα Φυλακών και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι και συντονιστής του προγράμματος), την Ελλάδα (Athens Lifelong Learning institute), την Ισπανία (Associació Social Andròmines), τη Ρουμανία (Asociatia de Terapie Familiala si de Cuplu Timisoara – ATFCT) και τη Λετονία (EPPEA).

Το πρόγραμμα SEMELI ξεκίνησε επίσημα την 1η Δεκεμβρίου 2020 και έχει σχεδόν ολοκληρώσει τους περισσότερους από τους  στόχους του. Το έργο έχει αναπτύξει και εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές για την προώθηση της ενσωμάτωσης των κοινωνικά και γεωγραφικά περιθωριοποιημένων νεαρών κρατουμένων (16-35 ετών) από τα ψηφιακά μέσα και τα ΜΜΕ. Μέσω της καλλιέργειας κοινών αξιών με την υπόλοιπη κοινωνία και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του μιντιακού γραμματισμού έχει ήδη εκπαιδεύσει 35 νεαρούς κρατούμενους στο Τμήμα Φυλακών Κύπρου και αντίστοιχο αριθμό στις υπόλοιπες τέσσερις χώρες. Επιπρόσθετα, έχει ετοιμαστεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης δεσμοφυλάκων, οι οποίοι μετά την εκπαίδευσή τους θα μπορούν να λειτουργούν ως εκπαιδευτές και εμψυχωτές στην προώθηση του μιντιακού γραμματισμού για ενδυνάμωση των νεαρών κρατουμένων.

Στους χαιρετισμούς που απηύθυναν στην αρχή της εκδήλωσης ο Διευθυντής της ΘΣΕΚ Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης, ο Διευθυντής της Enoros Consulting κ. Kωνσταντίνος Κλουδάς, ο Αντιπρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου κ. Μάριος Βρυωνίδης και ο κ. Τάσος Τραττονικόλας εκ μέρους της Διευθύντριας των Φυλακών κ. Άννας Αριστοτέλους, υπογραμμίστηκε ο τεράστιος κοινωνικός αντίκτυπος του έργου SEMELI, αλλά και οι τομές που έχουν γίνει στο Τμήμα Φυλακών Κύπρου τα τελευταία χρόνια, βελτιώνοντας δραστικά και ουσιαστικά τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Το κύριο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε τη γενική παρουσίαση τόσο του Έργου SΕΜΕLI όσο και των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του Προγράμματος Εκπαίδευσης των κρατουμένων και των δεσμοφυλάκων. Πιο συγκεκριμένα, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Χάρις Ξιναρή παρουσίασε το θέμα «Γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης στην εποχή μας και η αναγκαιότητα εκπαίδευσης». Στη συνέχεια η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της ΘΣΕΚ  (και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος κρατουμένων) Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη πραγματοποίησε γενική ενημέρωση για το πρόγραμμα SEMELΙ και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των κρατουμένων και των δεσμοφυλάκων. Στη συνέχεια, η Δρ Ιλιάδα Τοφαρίδου παρουσίασε το θέμα: “Ψηφιακές Δεξιότητες και γραμματισμός” και ο Δρ Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης παρουσίασε τις θεματικές: “Μαρτυρίες Προτύπων, Ρομποτική και Εικονική Πραγματικότητα”. Παρουσιάστηκαν, επίσης, δείγματα από το πολυτροπικό εκπαιδευτικό υλικό που ετοιμάστηκε και διδάχθηκε ή πρόκειται να διδαχθεί σε κρατουμένους και δεσμοφύλακες (π.χ. σχέδια μαθήματος, βίντεο, οδηγοί χρήσης κ.λπ). Κοινή θέση όλων των ομιλητών ήταν ότι το Έργο SEMELI υπήρξε μια ανεπανάληπτη και καθόλα μεστή εμπειρία για όλους τους εμπλεκομένους.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση στο προαύλιο της ΘΣΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου και στον λογαριασμό του στο Facebook.

 

On Thursday 20 October 2022 at 18:00 the Information Evening for the European Educational Programme SEMELI (Socially Excluded youth of MEdia Literacy) was successfully held. The event took place at the premises of the Theological School of the Church of Cyprus (TSCC) and was attended by 70 people.The project is co-funded by the European Commission through the Erasmus+ programme (KA3), with partners from five countries.

The SEMELI project was officially launched on the 1 December 2020 and has almost completed most of its objectives. The project has developed and implemented innovative methods and practices to promote the inclusion of socially and geographically marginalised young detainees (16-35 years old) through digital media and media literacy. Through the development of shared values with the rest of society and the promotion of digital skills and media literacy, it has already trained 35 young detainees in the Cyprus Prison Department. Equivalent number of detainees in each of the four partner countries have been trained. Moreover, the training programme for prison staff has been prepared. Prison staff, after their training, will be able to act as trainers and facilitators in promoting media literacy for the empowerment of young detainees in each partner country.

The event was welcomed by (i) the Director of the Theological School, very reverent Kyprianos Kountouris, (ii) the Director of the Cyprus Prisons Department, Mrs Anna Aristotelous (via a delegated speech), (iii) the Vice-Rector for Research and External Affairs of the European University Cyprus, Prof. Marios Vryonidis (coordinator and scientific officer of the project) and (iv) Konstantinos Kloudas, the General Manager of Enoros Consulting Ltd. This was followed by a presentation by Dr. Charis Xinari, Associate Professor of the European University Cyprus on “Media Literacy in our time and the need for education”. Afterwards, Dr Olga Solomontos-Kountouri, Associate Professor of the TSCC (and scientific coordinator of the prisoners’ programme) gave a general briefing on the SEMELI programme and the education programme for detainees and prison guards. Finally, Dr Iliada Tofaridou presented the topic Digital Skills and Literacy and Dr. Konstantinos Tsagkaridis presented the topics: Role Model’s Testimonials, Robotics and Virtual Reality. A reception followed.

More information about the project and its activities can be found on the project’s website and Facebook account.