Χριστίνα Χατζηαυξέντη

Προφίλ

Η Δρ. Χριστίνα Χατζηαυξέντη είναι από το 2020 καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Γραμματολογία» και επιστημονική συνεργάτρια στο τμήμα Βυζαντινής Φιλολογίας του πανεπιστημίου Κύπρου. Από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι τον Απρίλιο του 2019 εργάστηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου «Byzart: Byzantine Art and Archaeology on Europeana», ενώ από το 2015 μέχρι το 2017 ήτανε υπότροφος του Leibniz-WissenschaftCampus Mainz «Το Βυζάντιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης» και του ερευνητικού κέντρου μελέτης της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (Leibniz-Ιnstitute of European History) στο Μάινζ, στη Γερμανία για μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Η πρόσληψη του Βυζαντίου στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία του 19. αιώνα. Σύγκριση Γερμανικών και Ελληνικών πηγών». Επίσης ήταν υπότροφος στο Georg-Eckert Institute for International Textbook Research (Georg-Eckert-Iνστιτούτο για τη διεθνή έρευνα σχολικού βιβλίου) στο Βraunschweig στη Γερμανία (02.05.2017 – 26.05.2017).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και ημερίδες στη Γερμανία και σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συνέγραψε διάφορα άρθρα και άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με την κριτική έκδοση βυζαντινών κειμένων αλλά και την πρόσληψη του Βυζαντίου στην ελληνική και γερμανική προτεσταντική εκκλησιαστική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα, καθώς και τα ελληνικά και γερμανικά σχολικά βιβλία του ίδιου αιώνα.