Χριστίνα Χατζηαυξέντη

Προφίλ

Η Δρ. Χριστίνα Χατζηαυξέντη διδάσκει από το 2020 στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου τα μαθήματα «Βυζαντινή Γραμματολογία», «Γλωσσικές δεξιότητες» και «Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Η πνευματική του μορφή μέσα από πηγές της εποχής του και το συγγραφικό του έργο». Δίδαξε ως ειδική επιστήμονας στο τμήμα Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (χειμερινό εξάμηνο 2022-23 και εαρινό εξάμηνο 2023-24), ενώ εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτρια στο τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Κύπρου στα ερευνητικά προγράμματα «ΤhaumArt: The Art of Miracle Story Collections» (Iανουάριος 2020-Ιούλιος 2021) και «Links of a Golden Chain: A Cultural History of the Late Byzantine Aristocracy (1261-1460)» (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2021, Ιούλιος-Αύγουστος 2022) αντίστοιχα. Eργάστηκε ακόμη στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου «Byzart: Byzantine Art and Archaeology on Europeana» (Σεπτέμβριος 2018- Απρίλιος 2019) και ήτανε υπότροφος του Leibniz-WissenschaftCampus Mainz «Το Βυζάντιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης» και του ερευνητικού κέντρου μελέτης της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (Leibniz-Ιnstitute of EuropeanHistory) στο Μάινζ, στη Γερμανία για μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Η πρόσληψη του Βυζαντίου στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία του 19. αιώνα. Σύγκριση Γερμανικών και Ελληνικών πηγών» (2015-2017). Επίσης ήταν υπότροφος στο Georg-Eckert Institute for International Textbook Research (Georg-Eckert-Iνστιτούτο για τη διεθνή έρευνα σχολικού βιβλίου) στο Βraunschweig στη Γερμανία (02.05.2017 – 26.05.2017).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και ημερίδες στη Γερμανία και σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συνέγραψε διάφορα άρθρα και άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με την κριτική έκδοση βυζαντινών κειμένων αλλά και την πρόσληψη του Βυζαντίου στην ελληνική και γερμανική προτεσταντική εκκλησιαστική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα, καθώς και τα ελληνικά και γερμανικά σχολικά βιβλία του ίδιου αιώνα.