Χριστίνα Χατζηαυξέντη

Χριστίνα Χατζηαυξέντη

Συνεργαζόμενο Ακαδημαικό Προσωπικό
  • Theological School of the Church of Cyprus1-7 Isocratous, 1016, Nicosia, Cyprus
  • Τel: 22443055
  • Fax: 22443050
  • Email: c.hadjiafxenti@theo.ac.cy

Προφίλ

Η Δρ. Χριστίνα Χατζηαυξέντη διδάσκει από το 2020 στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου τα μαθήματα «Βυζαντινή Γραμματολογία», «Γλωσσικές δεξιότητες» και «Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Η πνευματική του μορφή μέσα από πηγές της εποχής του και το συγγραφικό του έργο». Δίδαξε ως ειδική επιστήμονας στο τμήμα Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (χειμερινό εξάμηνο 2022-23 και εαρινό εξάμηνο 2023-24), ενώ εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτρια στο τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Κύπρου στα ερευνητικά προγράμματα «ΤhaumArt: The Art of Miracle Story Collections» (Iανουάριος 2020-Ιούλιος 2021) και «Links of a Golden Chain: A Cultural History of the Late Byzantine Aristocracy (1261-1460)» (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2021, Ιούλιος-Αύγουστος 2022) αντίστοιχα. Eργάστηκε ακόμη στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου «Byzart: Byzantine Art and Archaeology on Europeana» (Σεπτέμβριος 2018- Απρίλιος 2019) και ήτανε υπότροφος του Leibniz-WissenschaftCampus Mainz «Το Βυζάντιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης» και του ερευνητικού κέντρου μελέτης της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (Leibniz-Ιnstitute of EuropeanHistory) στο Μάινζ, στη Γερμανία για μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Η πρόσληψη του Βυζαντίου στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία του 19. αιώνα. Σύγκριση Γερμανικών και Ελληνικών πηγών» (2015-2017). Επίσης ήταν υπότροφος στο Georg-Eckert Institute for International Textbook Research (Georg-Eckert-Iνστιτούτο για τη διεθνή έρευνα σχολικού βιβλίου) στο Βraunschweig στη Γερμανία (02.05.2017 – 26.05.2017).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και ημερίδες στη Γερμανία και σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συνέγραψε διάφορα άρθρα και άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με την κριτική έκδοση βυζαντινών κειμένων αλλά και την πρόσληψη του Βυζαντίου στην ελληνική και γερμανική προτεσταντική εκκλησιαστική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα, καθώς και τα ελληνικά και γερμανικά σχολικά βιβλία του ίδιου αιώνα.

Σπουδές

Η Δρ. Χριστίνα Χατζηαυξέντη τελείωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στην Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2009 και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λειψίας (2009-2011 και 2011-2015) με DAAD-υποτροφία (DAAD: Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) από το 2010 μέχρι το 2014.

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Παλαιογραφία, Κριτική έκδοση κειμένων, Αγιολογικά κείμενα, Πρόσληψη του Βυζαντίου τον 19ο και 20ο αιώνα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Hadjiafxenti Chr., “Byzantium in Greek Church Historiography of the 19th Century: Between German Protestant Influence and Greek Orthodox Confession”, in: Alshanskaya A., Gietzen A., Hadjiafxenti Chr. (eds), Imagining Byzantium – Perceptions, Patterns and Problems, Mainz 2018, 77-84.
  • Hadjiafxenti Chr., “Das Byzanz-Bild von Anastasios Diomedes Kyriakos: Protestantischer Einfluss in griechischen Schulbüchern?”, Journal of Educational Media, Memory and Society 2 (2019) 66-85.
  • Hadjiafxenti Chr., «Das theologische Werk des Filaretos Vafeidis: Plagiat oder kritische Umgang mit deutschen Vorbildern?», Οrthodoxes Forum 34 (2020) 9-26.
  • Hadjiafxenti Chr., Die Heiligenenkomien des Nikolaos Kabasilas. Einleitung und Κritische Edition (De Gruyter: Byzantinisches Archiv), Vol. 40, Berlin 2021.
  • Hadjiafxenti Chr., “Searching for Byzantium in the German church history school books of the 19th century”, in: Religious Exchange and Identities in Europe. Byzantium, the Latin West and the Slavic World, (forthcoming Μainz 2024).
  • Hadjiafxenti Chr., “Mεταξύ Ανατολής και Δύσης. Κυπριακή Γραμματεία επί Φράγκων”, Χρονικό 27 (September2018) 3-22.