Ντίνα Μουστερή

Προφίλ

Η Ντίνα Μουστερή, DESS, Παν. Λυών, είναι Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Επόπτρια και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια – Εγγεγραμμένο Μέλος του Συμβουλίου Ψυχοθεραπευτών του Ηνωμένου Βασιλείου (UKCP Registered Psychotherapist). Είναι Μέλος του Σώματος των Θεραπευτών του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA – CIM), Μέλος του Συνδέσμου Οικογενειακής Θεραπείας του Ηνωμένου Βασιλείου (AFT), Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψυχοθεραπείας (EAP), και Μέλος του Ινστιτούτου Taos των ΗΠΑ. Κατέχει επίσης τον τίτλο της Καθηγήτριας και Επόπτριας στις Συνεργατικές Διαλογικές πρακτικές (Collaborative-Dialogic Practices) από το Houston Galveston Institute και το Taos Institute (USA). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας –ΚΕΟΘ –της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος μεταξύ 2007–2013, Ιδρυτικό μέλος, Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτιμο μέλος, από το 2008, της Κίνησης για Αποκατάσταση και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας, Ιδρυτής και πρώτη Πρόεδρος του Παγκύπριου Φορέα Οργανώσεων Ψυχικής Υγείας (ΠΑΦΟΨΥ), Ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Συστημικών Μελετών και Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.