Ντίνα Μουστερή

ntina

Ντίνα Μουστερή

Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τίτλος: DESS, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος και Κλινική Επόπτρια, UKCP Εγγεγραμμένη Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

  • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
    Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
  • Τηλέφωνο: 22443055
  • Φαξ: 22443050
  • Email: d.mousteri@theo.ac.cy

Προφίλ

Η Ντίνα Μουστερή, DESS, Παν. Λυών, είναι Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Επόπτρια και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια – Εγγεγραμμένο Μέλος του Συμβουλίου Ψυχοθεραπευτών του Ηνωμένου Βασιλείου (UKCP Registered Psychotherapist). Είναι Μέλος του Σώματος των Θεραπευτών του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA – CIM), Μέλος του Συνδέσμου Οικογενειακής Θεραπείας του Ηνωμένου Βασιλείου (AFT), Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψυχοθεραπείας (EAP), και Μέλος του Ινστιτούτου Taos των ΗΠΑ. Κατέχει επίσης τον τίτλο της Καθηγήτριας και Επόπτριας στις Συνεργατικές Διαλογικές πρακτικές (Collaborative-Dialogic Practices) από το Houston Galveston Institute και το Taos Institute (USA). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας –ΚΕΟΘ –της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος μεταξύ 2007–2013, Ιδρυτικό μέλος, Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτιμο μέλος, από το 2008, της Κίνησης για Αποκατάσταση και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας, Ιδρυτής και πρώτη Πρόεδρος του Παγκύπριου Φορέα Οργανώσεων Ψυχικής Υγείας (ΠΑΦΟΨΥ), Ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Συστημικών Μελετών και Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.

Εργάστηκε στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας – ΥΨΥ – από το 1979 μέχρι τον Δεκέμβριο 2011 ως Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Επόπτρια και Συντονίστρια Μάθησης για την συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών των ΥΨΥ και υπήρξε Γενική Συντονίστρια της εποπτείας και της άσκησης των Ψυχολόγων για το 2010 -2011. Συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση της εκπαίδευσης στον τομέα της Συστημικής Ψυχοθεραπείας στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Από το 2006 μέχρι την αφυπηρέτηση της (Δεκέμβριο του 2011) ήταν η Υπεύθυνη Συντονίστρια του Κέντρου Ατομικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας και ασχολήθηκε με την εκπαίδευση και την εποπτεία επαγγελματιών και θεραπευτικών ομάδων με βάση τις αρχές της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας γενικότερα. Υπήρξε συνεργάτιδα με το Kensington Consultation Center Foundation του Λονδίνου (KCCF) και τοπική εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα MsC in Systemic Psychotherapy που οργάνωσε η Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (ΚΕΟΘ) σε συνεργασία με το KCCF, το Πανεπιστήμιο του Bedfordshire και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Από το 2010 έχει αφοσιωθεί στην εκπαίδευση της Βραχείας Συστημικής Διαλογικής προσέγγισης (Brief Systemic Dialogical Therapy ή BSDT), που δημιούργησε η ίδια. Από το Γενάρη του 2012 εργάζεται ιδιωτικά ως Κλινική Ψυχολόγος, ως Κλινική επόπτρια και ως Σύμβουλος και Ψυχοθεραπεύτρια με άτομα, ζευγάρια και οικογένειες. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του μοντέλου BSDT και, από τον Οκτώβρη του 2013, διευθύνει προγράμματα εκπαίδευσης που οργανώνει το Κυπριακό Ινστιτούτο Βραχείας Ψυχοθεραπείας και Διαλόγου (Cyprus Brief Systemic Dialogical Therapy- BSDT- Institute) –της Εγγεγραμμένης Εταιρείας, που έχει ιδρύσει.

Σπουδές -Ανέλιξη

Πτυχίο Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λυών, Γαλλίας, 1970 – 1974.

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Λυών, Γαλλίας, 1974 – 1975.

Ειδικότητα στην Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία και Πρακτική Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο της Λυών, Γαλλίας, 1976 – 1978.

Μετεκπαίδευση στην Βραχεία Ατομική και Οικογενειακή ψυχοθεραπεία και εποπτεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και τη Γαλλία με υποτροφίες του British Council, του Fulbright και της Γαλλικής Κυβέρνησης, 1987-1995.

Μετεκπαίδευση στην Συστημική και Οικογενειακή ψυχοθεραπεία από το Tavistock Clinic του Λονδίνου, 1994-1998.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Mousteri, D. (2015): Constructing preferred realities: in Pluralism in Psychiatry II, Medimond Publishing Co., pp. 93-97.
  • Mousteri, D.(2013): Brief Therapy through Dialogue: The Brief Systemic Dialogical Model: in Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation & Training, Volume No. 24, 2013, pp. 65-75
  • Mousteri, D. and Demosthenous, C.: Doing Brief Therapy through the art of Dialogue: a training model for clinicians; Oral presentation. XVIII European Congress Psychotherapy: Improving Mental Health and Emotional Wellbeing in Europe. Valencia, 4th – 7th July 2012
  • Mousteri D. (2011): Official Report on the BSDT Training Program: Detailed description and Evaluation, Cyprus Mental Health Services, Nicosia (in Greek).