Λουίζα Μιχαήλ

Προφίλ

Η Λουίζα Μιχαήλ είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας της Κύπρου και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα». Επιπλέον, έχει αναλάβει Διοικητικά καθήκοντα στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και προσφέρει στήριξη και βοήθεια σε άλλα Ακαδημαϊκά θέματα. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα: (α) Στο παρεμβατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κρατούμενους, Convicts Upskilling Pathways (CUP) συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια. (β) Στο παρεμβατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κρατούμενους «The Golden Thread» (2022-2024), συμμετέχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας της Κύπρου.

Έχει αποφοιτήσει από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου απέκτησε τον πρώτο της τίτλο στην Ψυχολογία. Η Λουίζα Μιχαήλ έχει ειδικευτεί στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ακολούθως, το 2021, απέκτησε τον δεύτερο μεταπτυχιακό της τίτλο στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτική στην Κοινότητα, της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου.