Στόχος του έργου «Συμβουλευτική εν καιρώ Πανδημίας»

Το έργο «Συμβουλευτική παιδιών, εφήβων και γονέων εν καιρώ πανδημίας» δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει εξ’ αποστάσεως Υπηρεσίες Συμβουλευτικής για στήριξη παιδιών (προσχολικής, σχολικής ηλικίας), εφήβων και γονέων, καθώς και φοιτητών της Σχολής μας, εν καιρώ πανδημίας. Συγκεκριμένα έχει δημιουργηθεί ένα μοντέλο λειτουργικής αντιμετώπισης της κρίσης που θα αποσκοπεί:

  • στη συζήτηση ανησυχιών και προβληματισμών αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν
  • στην καθοδήγηση και στήριξη των ατόμων ως προς τη διαχείριση κρίσεων και δύσκολων καταστάσεων
  • στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας
  • στην ενθάρρυνση και δημιουργία προϋποθέσεων για ενασχόληση των ατόμων, με δραστηριότητες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, αλλά και διάφορους τομείς ανάπτυξης.

Συγκεκριμένες δράσεις:

  1. Διαδικτυακή Συμβουλευτική Στήριξη (απαντήσεις σε ερωτήματα μέσω της σελίδας στο Facebook)
  2. Ψυχοεκπαίδευση Παιδιών και Εφήβων (υλικό με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. και στη σελίδα μας στο Facebook)
  3. Ενημέρωση γονέων για διαχείριση δύσκολων καταστάσεων (υλικό με κείμενα και άρθρα με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ και στη σελίδα μας στο Facebook)
  4. Ενημέρωση γονέων για απασχόληση παιδιών & εφήβων στο σπίτι (υλικό με κείμενα και άρθρα με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. και στη σελίδα μας στο Facebook).