3η Συνάντηση Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού της ΘΣΕΚ

3η Συνάντηση Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού της ΘΣΕΚ

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων των μελών ΔΕΠ με το διοικητικό προσωπικό της ΘΣΕΚ αλλά και της συνεχούς βελτίωσης και ενίσχυσης της αποδοτικότητάς της ομάδας της Σχολής, πραγματοποιήθηκε την Tρίτη 2 Απριλίου 2024 η 3η συνάντηση Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού. Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Διευθυντής της Σχολής, Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης, έκανε μια σύντομη αναδρομή σε σημαντικά επιτεύγματα της Σχολής κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος και συνεχάρη το Διοικητικό Προσωπικό της Σχολής για τον επαγγελματισμό και την εγρήγορση που επέδειξε σε όλες τις περιπτώσεις. Ακολούθως, έκαστο μέλος του Διοικητικού Προσωπικού παρουσίασε εν συντομία τις υπευθυνότητες και τις αρμοδιότητές του, όπως επίσης και τους στόχους του για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις και σχόλια από τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής και ελαφρύ γεύμα.

Ένα μεγάλο ΕΥΓΕ σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού της ΘΣΕΚ για τον επαγγελματισμό τους, τη μεταξύ τους συνεργασία, και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουν σε όλα τα μέλη της κοινότητας της ΘΣΕΚ.