2η Συνάντηση Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού της ΘΣΕΚ

2η Συνάντηση Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού της ΘΣΕΚ

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων των μελών ΔΕΠ με το διοικητικό προσωπικό της Σχολής αλλά και της συνεχούς βελτίωσης και ενίσχυσης της αποδοτικότητάς της ομάδας της ΘΣΕΚ, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 η 2η για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 συνάντηση Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε από την κ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχολογίας, σύντομη αναδρομή στο ιστορικό του ανθρώπινου δυναμικού της Σχολής και παρουσίαση καλών και κακών πρακτικών στον εργασιακό χώρο. Η παρουσίαση της κ. Σολομώντος ολοκληρώθηκε με εισηγήσεις από τον Διευθυντή, Πρωτ. Κυπριανό Κουντούρη, τον Υπεύθυνο του ΠΠΣ, Αρχιμανδρίτη Γρηγορίο Ιωαννίδη, και την κ. Μαρία Παύλου. Ακολούθως, έκαστο μέλος του Διοικητικού Προσωπικού παρουσίασε εν συντομία τις υπευθυνότητες και αρμοδιότητές του, όπως επίσης και τον προγραμματισμό του μέχρι και τον Δεκέμβριο 2023. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και κοινό γεύμα.