12o Πολιτιστικό Μεσημέρι- Πρόσκληση

12o Πολιτιστικό Μεσημέρι- Πρόσκληση

Πρόσκληση σε διάλεξη – 12ο Πολιτιστικό Μεσημέρι

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, ώρα 13:45-14:45, στην Αίθουσα Προβολών Α´ της Σχολής (Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία) με θέμα:

Η συμμετοχή των λαϊκών στην οργάνωση και τη διοίκηση των ορθοδόξων πατριαρχείων

Oμιλητής:

Ανάργυρος Αναπλιώτης

(Eπίκουρος Καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου, Θεολογικής Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22443055 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theo.ac.cy.

Περίληψη ομιλίας 

Κάθε ορθόδοξη εκκλησία σήμερα έχει έναν καταστατικό χάρτη, ο οποίος ρυθμίζει τόσο την οργάνωση και τη διοίκησή τους όσο και τη σχέση τους προς τα έξω, με το κράτος, την κοινωνία και τους διεθνείς οργανισμούς. Δύο βασικές αρχές της ορθοδόξου εκκλησιολογίας αποτελούν τη δογματική βάση για όλους τους καταστατικούς χάρτες των δεκαπέντε ορθοδόξων εκκλησιών σήμερα: η αποστολική διαδοχή και ο ορισμός της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού.

Η έννοια της αποστολικής διαδοχής συνδέεται άρρηκτα με την αυτονόητη προοπτική της διαδοχής των αποστόλων μετά τον θάνατό τους στη συνέχεια του αποστολικού έργου, ενώ η χειροτονία υπήρξε από τα πρώτα χρόνια της μεταποστολικής εποχής ο μόνος τρόπος για την παραχώρηση εξουσιών από τους αποστόλους σε δοκιμασμένους συνεργούς τους για τη διασφάλιση όχι μόνο της ευρύτερης κατανομής αρμοδιοτήτων εν τόπω, αλλά και της αδιάκοπης συνέχειας της αποστολικής λειτουργίας της επισκοπής εν χρόνω. Αυτή η αρχή οδήγησε σε μια επισκοποκεντρική διοίκηση της Εκκλησίας, η οποία αντικατοπτρίζεται μέχρι σήμερα στους καταστατικούς χάρτες όλων των ορθοδόξων εκκλησιών, καθώς ανώτατο όργανο κάθε ορθόδοξης εκκλησίας είναι η επισκοπική συνέλευση.

Η Εκκλησία όμως δεν έπαυσε ποτέ να αυτοπροσδιορίζεται ως σώμα Χριστού, όπου κληρικοί (όλων των βαθμίδων), μοναχοί και λαϊκοί αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα με κεφαλή τον Χριστό. Η συμμετοχή των κληρικών και των λαϊκών συγκεκριμενοποιείται με τα λεγόμενα μεικτά συμβούλια, τα οποία δημιουργήθηκαν στην αρχαία εκκλησία και οι αρμοδιότητές τους επεκτάθηκαν στον χώρο των βαλκανίων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και στη Ρωσία με τη μεγάλη γενική σύνοδο πριν την επανάσταση του 1918. Σήμερα στους καταστατικούς χάρτες των Πατριαρχείων Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας προβλέπονται μεικτά συμβούλια, τα οποία έχουν ευρύτατες διοικητικές αρμοδιότες και στις περισότερες των περιπτώσεων παίζουν κεντρικό ρόλο στην εκλογή του Πατριάρχη.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  

Ο Δρ Ανάργυρος  Αναπλιώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου, στο Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου και Επισκέπτης Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου. Τα γνωστικά του αντικείμενα είναι το ορθόδοξο κανονικό δίκαιο, οι καταστατικοί χάρτες των ορθοδόξων εκκλησιών και το κρατικό γερμανικό εκκλησιαστικό δίκαιο. Εκτός αυτών διδάσκει το μάθημα „Eισαγωγή στην συγγραφή επιστημονικής εργασίας“ στα πλαίσια των θεολογικών σπουδών στο Μόναχο. Από το 2001 είναι αρμόδιος για τα θέματα σπουδών και εγγραφών και μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων στο ίδιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Μονάχου. Είναι συντονιστής του πλαισίου λειτουργίας του θεολογικού Τμήματος στο Μόναχο και συμμετείχε στην έκδοση των κανονισμών σπουδών του παραπάνω τμήματος. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του γερμανόφωνου επιστημονικού θεολογικού Περιοδικού “Orthodoxes Forum” και συντάσσει το Τμήμα του Χρονικού των ορθοδόξων εκκλησιών στο ίδιο περιοδικό. Από το 2009 έχει εκδώσει μια σειρά μονογραφιών για τη μετάφραση στα γερμανικά και την ανάλυση του ορθοδόξου κανονικού δικαίου και των καταστατικών χαρτών των ορθοδόξων εκκλησιών. Από το 2013 συμμετέχει στην έκδοση του Λεξικού Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht, του μεγαλύτερου γερμανόφωνου λεξικού στον τομέα του δικαίου των θρησκειών. Είναι πτυχιούχος νομικής και οικονομικών επιστημών και δικηγόρος τόσον στο Μόναχο όσον και στην Αθήνα και έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος διαφόρων ενοριών και μητροπόλεων τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα. Συμμετέχει ενεργά στον επιστημονικό θεολογικό Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας Γερμανίας με την Καθολική και την Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανίας, καθώς επίσης είναι μέλος της δικαιοσυγκριτικής επιτροπής για το δίκαιο των θρησκευμάτων του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Συμμετέχει σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος πολλών Επιστημονικών Εταιρειών, Ιδρυμάτων και Επιτροπών. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και διάφορες μελέτες και άρθρα στους τομείς κατά πρώτον στον τομέα του ορθοδόξου εκκλησιαστικού δικαίου και κατά δεύτερον του κρατικού γερμανικού εκκλησιαστικού δικαίου. Κεντρική θέση στις ερευνητικές και διδακτικές του δραστηριότητες κατέχει η θεματική της μεθοδολογίας της σύνταξης μιας επιστημονικής εργασίας όσο και η μεθοδολογία προσέγγισης, ερμηνείας και εφαρμογής των καταστατικών χαρτών των Ορθοδόξων Εκκλησιών και η σχέση τους με τις υπόλοιπες διατάξεις των επιμέρους κρατών που αφορούν τις Εκκλησίες.