12ο Πολιτιστικό Μεσημέρι (Η Ερμηνεία του Μεγάλου Κανόνος)

12ο Πολιτιστικό Μεσημέρι (Η Ερμηνεία του Μεγάλου Κανόνος)

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020, το 12ο Πολιτιστικό Μεσημέρι της Θ.Σ.Ε.Κ. Ομιλητής ήταν ο π. Νικόλαος Ιωαννίδης (Καθηγητής στη Θ.Σ.Ε.Κ.) και το θέμα της διάλεξης του “Η ερμηνεία του Μεγάλου Κανόνος”. Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για τον Κορωνοϊό (Covid-19), το Πολιτιστικό Μεσημέρι πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Τη διάλεξη παρακολούθησαν εξ αποστάσεως περίπου 60 συμμετέχοντες από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γερμανία.