Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027

Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027

Στις 22 Δεκεμβρίου 2020 η Θ.Σ.Ε.Κ.  έλαβε  επιστολή πιστοποίησης της απονομής του  Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027 (Certificate award letter), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION, YOUTH, SPORT AND CULTURE, Youth, Education and Erasmus+ – Higher education Unit). Η πρόταση της Σχολής (Proposal number: 101013242) για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (Call: EACEA-03-2020-1) αξιολογήθηκε με γενική βαθμολογία 100.00 (με όριο επιτυχίας/ Threshold: 76). Η απόφαση της Μονάδας Ανώτερης Εκπαίδευσης για ανανέωση του Χάρτη Erasmus για την περίοδο 2021-2027 ληφθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2020, αφού πρώτα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση της πρότασης της Θ.Σ.Ε.Κ.