Υποτροφίες Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

H Θ.Σ.Ε.Κ. παρέχει τις εξής υποτροφίες προς στήριξη των φοιτητών της στο ΜΠΣ:

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές

 1. Mεταπτυχιακός φοιτητής που εγγράφεται στο ΜΠΣ και έχει στο Πτυχίο του βαθμό “Άριστα” δικαιούται υποτροφία ύψους 1000€ για το πρώτο έτος.
  1. Διαδικασία και Κανονισμός
  2. Aίτηση
 1. Μεταπτυχιακός φοιτητής που εγγράφεται στο ΜΠΣ και κατέχει ήδη μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΑ, ΜSc,PhD) δικαιούται υποτροφία ύψους 500€ για το πρώτο έτος.
  1. Διαδικασία και Κανονισμός
  2. Aίτηση
 1. Μεταπτυχιακός φοιτητής που εγγράφεται στο ΜΠΣ και είναι απόφοιτος της Θ.Σ.Ε.Κ. δικαιούται υποτροφία ύψους 500€ για το πρώτο έτος.
  1. Διαδικασία και Κανονισμός
  2. Aίτηση

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε υφιστάμενους φοιτητές

 1. Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος κατά το πρώτο έτος φοίτησης πέτυχε γενική βαθμολογία “Άριστα” (85-100%), δικαιούται υποτροφία μέχρι 1000€ για το δεύτερο έτος φοίτησής του στο ΜΠΣ.
  1. Διαδικασία και Κανονισμός
  2. Aίτηση

Σημείωση: Υποτροφία μέχρι 1000€ σημαίνει ότι για φοιτητές που δικαιούνται κρατική φοιτητική χορηγία, το ανωτέρω ποσό υποτροφίας μπορεί να είναι μειωμένο: θα συμπληρώνει, δηλαδή, το ποσό της κρατικής φοιτητικής χορηγίας, ώστε να μην υπερκαλύπτεται το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού.

Οικονομική Βοήθεια

Εκτός από τις άνωθεν Υποτροφίες, η Θ.Σ.Ε.Κ. παρέχει επίσης οικονομική βοήθεια σε πολυμελείς και εμπερίστατες οικογένειες φοιτητών εγγεγραμμένων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, νοουμένου ότι δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας.