Υπογραφή της Πρώτης Δι-ιδρυματικής Συμφωνίας της Θ.Σ.Ε.Κ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Υπογραφή της Πρώτης Δι-ιδρυματικής Συμφωνίας της Θ.Σ.Ε.Κ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Yπογράφηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 η πρώτη Δι-ιδρυματική Συμφωνία της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η συμφωνία υπογράφηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και πιο συγκεκριμένα της Βασικής Δράσης 1, που αφορά τη Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων.

Στη Βασική Δράση 1 μπορούν να συμμετάσχουν Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη που κατέχουν τον Χάρτη Κινητικότητας Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Ο Χάρτης Erasmus απονεμήθηκε στη Θ.Σ.Ε.Κ. στις 15 Φεβρουαρίου 2017, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τόσο σε φοιτητές όσο και στο προσωπικό (ακαδημαϊκό και διοικητικό) της Θ.Σ.Ε.Κ. να πραγματοποιήσουν κινητικότητες σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Οργανισμούς, με τους οποίους η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει συνάψει Δι-ιδρυματική Συμφωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιανουάριο 2019 η κ. Άννα Χριστοδούλου, Γραμματέας του Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας, θα μεταβεί για μία εβδομάδα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σκοπό την επιμόρφωσή της σε ζητήματα διοίκησης.