Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (ΘΣΕΚ & Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων)

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (ΘΣΕΚ & Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων)

Στις 22 Νοεμβρίου 2019, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου και το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η υπογραφή έλαβε χώρα στο γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ. Το μνημόνιο υπόγραψε ο Διευθυντής της Θ.Σ.Ε.Κ., π. Κυπριανός Κουντούρης και ο κ. Γιάννης Γιαννάκη, Επίτροπος Εθελοντισμού.

Βασικός στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι τα δύο μέρη, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις – παρεμβάσεις προς όφελος τόσο των εθελοντικών και ΜΚΟ όσο και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Ειδικότερα τα δύο μέρη συμφώνησαν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους, προκειμένου να συμβάλλουν δια των κοινών τους ενεργειών:

  • στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αμφοτέρων των μερών,
  • στην απόκτηση εργασιακής (πρακτική άσκηση) και ερευνητικής εμπειρίας (πτυχιακή και διπλωματική εργασία) από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ., σε ΜΚΟ που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του Γραφείου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
  • στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων / δράσεων /υπηρεσιών προς όφελος των ευάλωτων ατόμων και ομάδων που υπηρετούνται από εθελοντές και ΜΚΟ και βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του Γραφείου Εθελοντισμού.

Από τη συνεργασία των δύο μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και προγράμματα για βελτίωση της εθελοντικής προσφοράς σε επιστημονική βάση τόσο για την οργάνωση και αποτελεσματικότερη απόδοση των ΜΚΟ, όσο και για βελτίωση της κοινωνικής και κοινοτικής ευημερίας των ευάλωτων ατόμων και ομάδων που υπηρετούνται από ΜΚΟ.