Υποβολή αίτησης για απόκτηση του Χάρτη Erasmus

Υποβολή αίτησης για απόκτηση του Χάρτη Erasmus

Υποβολή αίτησης από την Θ.Σ.Ε.Κ. για απόκτηση του Χάρτη Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δια βίου μάθησης).