Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας

fititiki-merimna

Φοιτητική Μέριμνα

Σκοπός της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας είναι η αδιάλειπτη συμβουλευτική στήριξη των φοιτητών καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας προσφέρει στους φοιτητές πληροφορίες σε θέματα φοιτητικής ζωής, ακαδημαϊκής, ποιμαντικής  και ψυχολογικής στήριξης, στέγασης και οικονομικής βοήθειας.

Νεοεισερχόμενοι φοιτητές

Στην αρχή του κάθε Ακαδημαϊκού έτους οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές λαμβάνουν πληροφορίες την ημέρα εισδοχής που διοργανώνει η Σχολή, σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, τον τρόπο διδασκαλίας, τη βιβλιοθήκη, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως επίσης και για τη φοιτητική ζωή γενικότερα. Οι φοιτητές επίσης ενημερώνονται σχετικά με την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Moodle, η οποία χρησιμοποιείται από τη Σχολή. Στην πλατφόρμα Moodle όλοι οι διδάσκοντες αναρτούν την ύλη των μαθημάτων τους και άλλες σημαντικές πληροφορίες, ούτως ώστε το υλικό αυτό να είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμο από όλους τους φοιτητές. Επίσης, δίνεται στον κάθε φοιτητή ηλεκτρονική διεύθυνση, κάρτα φοιτητή και κάρτα βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές ξεναγούνται στους χώρους της Σχολής, τη Βιβλιοθήκη της Σχολής, τη Βιβλιοθήκη Μακαρίου Γ΄, το παρεκκλήσιο του Απ. Βαρνάβα στο οποίο τελείται Θεία Λειτουργία για τους φοιτητές κάθε Πέμπτη, καθώς και στη Φοιτητική Εστία.

Δωρεά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Στο πλαίσιο της μη κερδοσκοπικής λειτουργίας της Σχολής και της λειτουργίας της Φοιτητικής Μέριμνας, η Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρει δωρεάν σε κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου Notebook. Σκοπός της δωρεάς αυτής είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες και η ηλεκτρονική υποστήριξη των σπουδών τους. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων και εργαλείων που παρέχουν σύγχρονη διδασκαλία και μάθηση αποτελεί για τη Θ.Σ.Ε.Κ. αναγκαιότητα, γι᾽ αυτό και στο πρώτο εξάμηνο, ειδικά, διδάσκεται και το μάθημα της Πληροφορικής.

Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου προσφέρει συνεχή ακαδημαϊκή στήριξη σε όλους τους φοιτητές της. Ο κάθε φοιτητής έχει τον δικό του Υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, ο οποίος κατά το πλείστο παραμένει ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του φοιτητή.  Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αρχικά βοηθά στην ομαλή προσαρμογή και στον εγκλιματισμός του νεοεισερχόμενου φοιτητή στο νέο του περιβάλλον. Στη συνέχεια παρακολουθεί την πρόοδο του φοιτητή σε συστηματική βάση, τον συμβουλεύει και τον καθοδηγεί. Επίσης, τον στηρίζει σε οποιοδήποτε πρόβλημα, ακαδημαϊκής κυρίως φύσεως, αντιμετωπίζει ούτως ώστε ο φοιτητής να μπορεί να παρακολουθεί απερίσπαστος τις σπουδές του.

Για ειδικά ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται τους διδάσκοντες και καθ᾽ ύλην αρμοδίους στο γραφείο τους κατά τις Ώρες Γραφείου, οι οποίες ορίζονται στην αρχή του εκάστου Ακαδημαϊκού Έτους και αναρτιούνται στο Moodle.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλός στην καθοδήγηση του φοιτητή στις επιλογές μαθημάτων, στην επιλογή Πτυχιακής εργασίας καθώς και στην έγκριση για κινητικότητα σπουδών.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος καθοδηγεί πέραν από τις επιλογές μαθημάτων, στην επιλογή πλαισίου πρακτικής άσκησης, και στο είδος και το θέμα Διπλωματικής Εργασίας, ώστε να μπορεί να ειδικευτεί σε σχέση με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις προοπτικές εργοδότητσης. 

Υπηρεσία Σταδιοδρομίας

Η Υπηρεσία Σταδιοδρομίας προσφέρει πληροφορίες προς τους φοιτητές και απόφοιτους για τις ευκαιρίες εργοδότησης και σταδιοδρομίας.  Η Υπηρεσία ασχολείται με θέματα που αφορούν:

  • Προσωπική και επαγγελματική καθοδήγηση
  • Συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (εξατομικευμένη βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων, συγγραφή επιστολών)
  • Σεμινάρια για να βοηθηθούν οι απόφοιτοι να παρακαθίσουν τις εξετάσεις διορισίμων.
  • Σεμινάρια για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • Σεμινάρια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταπόκρισης σε συνεντεύξεις εργασίας (πρόσληψης)
  • Κατάλογο με διαθέσιμες θέσεις εργασίας εντός, εκτός Σχολής και στο εξωτερικό
  • Παρουσιάσεις εργοδοτών και συνδέσμων κ.ά.

Στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Στα πλαίσια της υπηρεσίας φοιτητικής μέριμνας παρέχεται στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες.  Αρχικά η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί κάθε περίπτωση, σε ατομικό επίπεδο και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις κατάλληλες υπηρεσίες/διευκολύνσεις και διασφαλίζει την εφαρμογή των υπηρεσιών/διευκολύνσεων που θα προσφερθούν στα άτομα με ειδικές ανάγκες. (Βλέπε σχετικές πληροφορίες).

Θεσμός Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης

Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρει στους φοιτητές της, δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης με πλήρη εμπιστευτικότητα. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμβουλευτούν τον ψυχολόγο για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν είτε στο προσωπικό, είτε στο οικογενειακό, είτε στο φιλικό τους περιβάλλον. (Βλέπε σχετικές πληροφορίες).

Θεσμός Ποιμαντικής Μέριμνας

Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρει στους φοιτητές της υπηρεσίες ποιμαντικής μέριμνας. Η ποιμαντική μέριμνα προσφέρεται από κληρικό, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ. (Βλέπε σχετικές πληροφορίες).