Τρίτο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών

Τρίτο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου πραγματοποιεί το Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας από τις 17 μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2020.

Το συνέδριο καλύπτει ποικίλους τομείς ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και λογοτεχνίας από την Ύστερη Αρχαιότητα μέχρι και τον 19ο αιώνα.

Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος με εισήγηση και δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού της ΘΣΕΚ: ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης (Επίκουρος Καθηγητής Λειτουργικής και Συντονιστής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας) και ο Δρ Ανδρέας Φούλιας (Μέλος ΣΕΠ).

Επισυνάπτεται το λεπτομερές πρόγραμμα του συνεδρίου.

CBMS 2020 FinalProgramme AA