Τρίτη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα για το πρόγραμμα SEMELI

Τρίτη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα για το πρόγραμμα SEMELI

Στις 30 και 31 Μαρτίου 2023 στην Αθήνα, στα γραφεία του ERGON Vocational Training Center πραγματοποιήθηκε η τρίτη διά ζώσης συνάντηση των εταίρων για απολογισμό και παρουσίαση των τελικών παραδοτέων του έργου. Αναπτύχθηκε, επίσης, το πρόγραμμα για το τελικό συνέδριο του  SEMELI στην Κύπρο τον Μάιο και υπήρξε εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων.  Το πρόγραμμα είχε ως ακολούθως:

 1. Review of the Deliverables for all WPs – Thea Skoulia (EUC)
 2. Work package 5- Piloting Test and Implementation Olga Solomontos-Kountouri (Theological School of the Church of Cyprus)
 3. Prototype – Aina Vilcane (EPPEA)
 4. Work package 7- Evaluation and Monitoring – ENOROS (Irene Smeraidou)
 5. Management issues – Prof. Marios Vryonides (EUC)
 6. Work package 6- Dissemination and Exploitation – Thea Skoulia (EUC)
 7. Setting details for the organization of Final Conference in Nicosia

Έλαβαν μέρος από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ο Μάριος Βρυωνίδης, Γενικός Υπεύθυνος του έργου, η Χάρις Ξυναρή, Υπεύθυνη για τον Γραμματισμό στα ΜΕ και η Θέα Σκουλιά Συντονίστρια του Προγράμματος. Από την ENOROS CONSULTING LTD, η Ελίνα Ευτυχίου. Από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, η Όλγα Σολομώντος Κουντούρη,Υπεύθυνη του αναλυτικού για τους κρατουμένους, και η Ιλιάδα Τοφαρίδου, Υπεύθυνη για το αναλυτικό της τεχνολογίας.  Από το Τμήμα Φυλακών, Ο Τάσσος Τρατονικόλας, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και της Ακαδημίας Δεσμοφυλάκων και ο Ιάκωβος Στυλιανού, Διευθυντής του Σχολείου Φυλακών. Από τη Λετονία η Aina Vilcane και η Aija Stankevica και από τη Ρουμανία η Alina Zamosteanu. Από το Athens Life Long Learning η Μαργαρίτα Δεφίγκου και ο Ξενοφών Χαλάτσης.

Η συνάντηση ήταν πολύ σημαντική, καθώς, ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος σε δύο μήνες, έπρεπε να συζητηθούν τα παραδοτέα, η διοργάνωση του τελικού συνεδρίου και η συγκρότηση της τελικής αναφοράς.

Εξαιρετική ήταν και η φιλοξενία που προσφέρθηκε από το Athens Life Long Learning.

Third face-to-face meeting of partners in Athens for the SEMELI programme

On the 30th and 31st of  March 2023 in Athens, at the offices of ERGON Vocational Training Center, the third face-to-face meeting of the partners took place for the review and presentation of the final deliverables of the project. The programme for the final SEMELI conference in Cyprus in May was also developed.  There was also an extensive exchange of views.  The programme was as follows:

 1. REVIEW OF THE DELIVERABLES FOR ALL WPS – THEA SKOULIA (EUC)
 2. WORK PACKAGE 5- PILOTING TEST AND IMPLEMENTATION OLGA SOLOMONTOS-KOUNTOURI (THEOLOGICAL SCHOOL OF THE CHURCH OF CYPRUS)
 3. PROTOTYPE – AINA VILCANE (EPPEA)
 4. WORK PACKAGE 7- EVALUATION AND MONITORING – ENOROS (IRENE SMERAIDOU)
 5. MANAGEMENT ISSUES – PROF. MARIOS VRYONIDES (EUC)
 6. WORK PACKAGE 6- DISSEMINATION AND EXPLOITATION – THEA SKOULIA (EUC)
 7. SETTING DETAILS FOR THE ORGANIZATION OF FINAL CONFERENCE IN NICOSIA

The participants from European University were Marios Vryonides, general manager of the project, Charis Xinari, responsible for the Media Literacy and Thea Skoulia, project coordinator. From ENOROS CONSULTING LTD, Elina Eftychiou. From the Theological School of the Church of Cyprus, Olga Solomontos Kountouri, responsible for the curriculum for detainees and Iliada Tofaridou, responsible for the curriculum of technology.  From the Cyprus Prison Department, Tassos Tratonicolas, Coordinator of European Programmes and the Prison Staff Academy and Iakovos Stylianou, Director of the Prison School. From Latvia Aina Vilcane and Aija Stankevica and from Romania Alina Zamosteanu. From Athens Life Long Learning Margarita Defigou and Xenophon Chalatsis.

The meeting was very important as the project will be completed in two months and we had to look at the deliverables and the organisation of the final conference and final report. The hospitality offered by Athens Life Long Learning was also excellent.