Τέταρτη διαδικτυακή συνάτηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Τέταρτη διαδικτυακή συνάτηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Την Τρίτη 11/04/2023 και ώρα 12:00-13:30 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τέταρτη διαδικτυακή συνάντηση όλων των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RECOMMIT. Συγκεκριμένα ήταν παρόντες μέλη από όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Κύπρος: 7 από τη ΘΣΕΚ, 3 από το UCLan και  2 από την Enoros Consulting LTD / Ρουμανία: 1 από το Πανεπιστήμιο της Οράτιας / Ελλάδα: 1 από την εταιρεία Epanodos / Ισπανία: 1 από την εταιρεία Associacio Social Andromines).

Στα πλαίσια της διαδικτυακής συνάντησης η κ. Ειρήνη Σμεραΐδου παρουσίασε τη συμπλήρωση της Οικονομικής Αναφοράς, αλλά και της αναφοράς που αφορά τις δράσεις και τη διάχυση.  Έδωσε  παραδείγματα στους εταίρους σχετικά με τα timesheets, το Financial Report και το Activity και Dissemination Report, έγγραφα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από όλους τους εταίρους μέχρι και το τέλος Απριλίου, ούτως ώστε η ΘΣΕΚ να τα ελέγξει και να τα δημοσιεύσει μέχρι τα μέσα Μαΐου στο επίσημο αρχείο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στη συνέχεια ο κ. Λούης Νησιώτης παρουσίασε στους εταίρους ένα αρχικό δείγμα του σεναρίου συνέντευξης που έχει δημιουργήσει στο VR. Ακολούθως η κ. Αγγέλα Συμεωνίδου παρουσίασε σε PowerPoint το πλάνο διάχυσης και διαφήμισης του έργου. Ανέφερε σε ποιους μήνες θα πρέπει να γίνονται οι διάφορες ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης, τα Press Releases, τα Info Days. Τέλος, η  Δρ. Βασιλική Χριστοδούλου ενημέρωσε για τα ερωτηματολόγια και για την ανάλυση των κωδικών που προκύπτουν από την ανάλυση των σχετικών άρθρων. Βάσει της βιβλιογραφίας και των δεδομένων που συλλέγονται από τους ειδικούς θα ετοιμαστούν τα σενάρια της εικονικής πραγματικότητας.  Η Συντονίστρια του προγράμματος Δρ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη έκλεισε τη συνάντηση, υπενθυμίζοντας στους εταίρους τα βασικά επόμενα βήματα και επαινώντας τους, καθώς το πρόγραμμα  προχώρησε κανονικά. Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/05/2023.

Fourth online meeting with the partners for the RECOMMIT project 11/04/2023

On Tuesday 11/04/2023 at 12:00-13:30, the second online meeting of all the partners for the European RECOMMIT project was successfully held. In particular, members of all the participating organizations in the programme were present (7 from the T.S.C.C, 1 from the University of Oradea in Romania, 3 from the University UCLan Cyprus, 1 from Epanodos – in Greece, 2 from Enoros Consulting LTD in Cyprus, and 1 from Associacio Social Andromines in Spain).

 

During the online meeting Mrs Irini Smeraidou presented the completion of the Financial Report, Activity and Dissemination Reports that the partners have to prepare by the end of April. The Theological School of the Church of Cyprus has to finalise the reports by the mid of May 2023 and upload it to the dive of the European Programs.  Dr Louis Nisiotis presented a draft of a VR Scenario for first interview. Then Mrs Angela Symeonidou showed a Power Point presentation for the dissemination of our activities on Social Media. She also gave detailed information for the info days that each country has to organise. Dr Vasiliki Christodoulou informed the partners about the questionnaires and the review of codes from the literature. Based on the codes and the data from questionnaire the scenario in VR will be prepared. Dr Olga Solomontos-Kountouri closed the meeting reminded the partners about the important deliverable and she concluded that the program progress well. The partners made an appointment for the next online meeting of the project on 16/05/2023.