Σύσκεψη στη Σχολή της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων της Θ.Σ.Ε.Κ.

Σύσκεψη στη Σχολή της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων της Θ.Σ.Ε.Κ.

Σύσκεψη στη Σχολή της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων της Θ.Σ.Ε.Κ με την Καθηγήτρια κ. Μαρία Σακελλαρίου, Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα τη συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων.