Σύντομη επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Ιωνά Νικολάου στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Σύντομη επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Ιωνά Νικολάου στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Σύντομη επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Ιωνά Νικολάου στη Θ.Σ.Ε.Κ.