Σωτήριος Δεσπότης

sotirios_despotis

Σωτήριος Δεσπότης

Καθηγητής Θεολογίας, ΕΚΠΑ
Συνεργζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
 • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους, 1-7, 1016, Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνο: 2109627755 – 6944761684
 • Φαξ: 00357 22 443 050
 • Email: sotdespo@soctheol.uoa.gr

Προφίλ: 

Εκπαίδευση: Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1968. Σπουδές στο Τμήμα Θεολογίας το 1990. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο Mainz της Γερμανίας. Ταυτόχρονες σπουδές στη Βυζαντινή Μουσική στο Ωδείο Σκαλκώτα – μέλος και σολίστ της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας. Το 1999 αναγορεύτηκα διδάκτωρ θεολογίας με τη διατριβή «Η Επουράνιος Λατρεία στα Αποκ. 4-5». 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 1996-2001 δίδαξα το μάθημα των ορθόδοξων θρησκευτικών σε γερμανικά Σχολεία του κρατιδίου της Έσσης και συνέταξα τα αναλυτικά Προγράμματα της διδασκαλίας τού ιδίου μαθήματος. Από το 2001 διδάσκω στο ΕΚΠΑ Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο την ενότητα ΟΡΘ50 Η Ιστορική Πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας στο Ευρύτερο Θρησκευτικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον (Ύστερη Αρχαιότητα- 18ος αιώνας). Είμαι μέλος της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καινοδιαθηκολόγων, ενώ έχω δημοσιεύσει άρθρα στη γερμανική και την αγγλική γλώσσα.

Eπιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Ιερά Ευαγγέλια. Το Μήνυμα της Καινής Διαθήκης στο Σύγχρονο Άνθρωπο. Αθήνα: Έννοια 2017
 2. Σπουδή στην Παύλεια Θεολογία.Αθήνα: Έννοια 2017
 3. Βίβλος και Παιδαγωγικές Εφαρμογές. Η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού ως μοντέλο ζωής. Αθήνα : Έννοια 2019.
 4.  Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σπουδή στην Ιωάννεια Γραμματεία. Αθήνα: Έννοια 2017.
 5. Ποιμαντικές Επιστολές – Α’ προς Τιμόθεον, Αθήνα: Έννοια 2018.
 6. Das Evangelium als Hörgeschehen, Orthodoxes Forum 20(2006) 181-193.
 7. Die Seefahrtperikope (Apostelgeschichte 27,1-28,10), Orthodoxes Forum24:2 (2010) 153-160.
 8. Paul of Acts and the Strategic of his MÖkumene ist keine Häresie. Theologische Beiträge zu einer ökumenischen Kultur. Tübingen: Brill 2021, 562-580.
 9. Mimesis – Doxologie Begründungsformen frühchristlicher und antiker Ethik Kontexte und Normen neutestamentlicher Ethik / Contexts and Norms of New Testament Ethics Band VII Herausgegeben von Ulrich Volp, Friedrich W. Horn und Ruben Zimmermann Tübingen 2016; 355-374
 10. Die himmlische Liturgie (Apk. 4-5) in ihrem Kontext und die Interaktion mit der irdischen Liturgie “Poetik und Intertextualität in der Apokalypse / Poetics and Intertextuality in the Book of Revelation” (WUNT I; Mohr Siebeck; ed. by Tobias Nicklas, Stefan Alkier & Thomas Hieke). 437-457.
 11. Philosophical Ethics and Christian Ethics, in A. Antonopoulos and S. Despotis, Long Standing Principles of Eastern Orthodox Christian Theology, engl. trans. by A. Antonopoulos (Patrai, GR.: Hellenic Open University Publications, 2015) 157-230.
 12. Gal 3:6-9.23-29: Orthodox Readings of the Relevant Pauline Texts with Regard to the Debate between the Old and the New Perspectives. Participation, Justification and Conversion Eastern Orthodox Interpretation of Paul and the Debate between Old and New Perspectives on Paul(Hgg. A. Despotis), Tubingen: Mohr Siebeck 2017, 181-205.