Συνεδρία για την προετοιμασία αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού της Θ.Σ.Ε.Κ.

Συνεδρία για την προετοιμασία αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού της Θ.Σ.Ε.Κ.

Εν όψει της επικείμενης αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. και για την καλύτερη προετοιμασία όλων των μελών της Θ.Σ.Ε.Κ. αλλά και των διδασκόντων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε ολοήμερη συνεδρία στους χώρους της Θ.Σ.Ε.Κ. Στο πρώτο μέρος της συνεδρία παρευρέθηκαν:  Ο π. Κυπριανός Κουντούρης, η κ. Βελουδία Σιδέρη – Παπαδοπούλου, η κ. Όλγα Σολομώντος – Κουντούρη, ο Αρχιμ. π. Γρηγόριος Ιωαννίδης, η κ. Μαρία Παύλου, ο κ. Ηλίας Μπεζεβέγκης, η κ. Αγγελική Λεονταρή  και η Άννα Χριστοδούλου (Γραμματέας). Γενικό θέμα της συνεδρίας ήταν:  Προετοιμασία για την αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Κοινότητα”. Επιμέρους θέματα ήταν:

 1. Παρουσίαση της δομής της Σχολής, της θέσης του Προγράμματος και του κλάδου στον οποίο θα λειτουργεί το ΜΠΣ.
 2. Γενική συζήτηση για το ΜΠΣ και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Ακολούθησε γεύμα, το οποίο παρατέθηκε από τη Θ.Σ.Ε.Κ. προς όλα τα μέλη των δύο συνεδριών, στο εστιατόριο της Σχολής.

Στη δεύτερη συνεδρία έλαβαν μέρος επιπρόσθετα από τους πιο πάνω και οι επισκέπτες καθηγητές του Προγράμματος: κ. Μύρια Κκάλη, κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης, κ. Ντίνα Μουστερή και ο κ. Ιωάννης Μπέκος. Θέματα της συνεδρίας ήταν:

 1. Παρουσίαση της φιλοσοφίας του προγράμματος και ανταλλαγή απόψεων.
 2. Παρουσίαση των διδασκόντων (ακαδημαϊκά προσόντα, δημοσιεύσεις, ερευνητικά ενδιαφέροντα, ερευνητική δραστηριότητα) και συσχετισμός των προσόντων τους με τα μαθήματα που θα αναλάβουν και τα καθήκοντά τους στο ΜΠΣ.
 3. Δομή προγράμματος στον χρόνο, χρονοδιαγράμματα μαθημάτων (εξέταση των δειγμάτων που έχουν ετοιμαστεί και παρατηρήσεις).
 4. Μέθοδοι διδασκαλίας
 5. Διδακτικό υλικό και βιβλιογραφία.
 6. Δείγματα εξεταστικών δοκιμίων.
 7. Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle.
 8. Ενημέρωση για το στατιστικό πακέτο SPSS.
 9. Εισηγήσεις για άλλα χρήσιμα λογισμικά προγράμματα και εξοπλισμό.

Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους της Σχολής.