Συνεδρίαση για εκ νέου υποβολή για αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα»

Συνεδρίαση για εκ νέου υποβολή για αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα»

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Ιανουάριου 2023, συνεδρίαση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα», με παρόντες μέλη του Ακαδημαϊκού, Διδακτικού, Ερευνητικού και Συνεργαζόμενου Προσωπικού της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας της Κύπρου, με αφορμή την επικείμενη υποβολή αίτησης για επαναξιολόγησή του από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Στόχος της συνάντησης ήταν (α) η ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη από τη Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, για αξιολόγηση του προγράμματος από απόφοιτους και υφιστάμενους φοιτητές. (β) Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δομή, το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα και άλλα θέματα που αφορούν την υποβολή της αίτησης του προγράμματος, καθώς και (γ) η ανάθεση κάποιων καθηκόντων στους διδάσκοντες του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε καλωσόρισμα από τον Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ. Πρωτ. Κυπριανό Κουντούρη και ακολούθως γνωριμία των νέων μελών του προγράμματος. Αφού ακολούθησε μια σύντομη εισαγωγή από την Υπεύθυνη του προγράμματος σπουδών κ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, δόθηκε ο λόγος στην κ. Μαρία Σίκκη, για την παρουσίαση της έρευνας αξιολόγησης του προγράμματος από τους φοιτητές. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η Υπεύθυνη του προγράμματος έθεσε κάποιους προβληματισμούς και εισηγήσεις για αλλαγές, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όπου έγινε και εκτενής συζήτηση. Ακολούθησε η παρουσίαση της κ. Μύριας Κκάλη, σχετικά με την ανάλυση SWOT, η οποία απαιτείται για την υποβολή του νέου πρόγραμματος σπουδών. Κλείνοντας, τέθηκαν τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των νέων περιγραφών μαθημάτων και ανακεφαλαίωση των κύριων σημείων της συνεδρίασης.

Η συμμετοχή και η συμβολή όλων των μελών αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική και εποικοδομητική, για την ορθή υποβολή της Αίτησης Αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.