Συνέντευξη του Διευθυντού της Θ.Σ.Ε.Κ. στο ΡΙΚ

Συνέντευξη του Διευθυντού της Θ.Σ.Ε.Κ. στο ΡΙΚ