Συνέντευξη του Διευθυντή της ΘΣΕΚ στον ALPHA (10 Nοεμβρίου 2022)