Συνάντηση των εταίρων στην Λετονία για το πρόγραμμα SEMELI

Συνάντηση των εταίρων στην Λετονία για το πρόγραμμα SEMELI

Στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2022 στη Ρίγα της Λετονίας, στα γραφεία EU House πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διά ζώσης συνάντηση των εταίρων για εξέταση και παρουσίαση των παραδοτέων του έργου. Βρισκόμαστε περίπου στο μέσο του έργου, αλλά λόγω του κορονοϊού και των δυσκολιών στην πρόσβαση στα καταστήματα σωφρονισμού στην κάθε χώρα, καθυστερεί η εφαρμογή των προγραμμάτων για κρατούμενους και δεσμοφύλακες.  Αναπτύχθηκε το πλάνο για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των δράσεων και συζητήθηκαν κάποια θέματα προς επίλυση.  Το πρόγραμμα των συναντήσεων περιελάβανε τις ακόλουθες θεματικές:

5 Οκτωβρίου 2022

 1. WORK PACKAGE 4 – INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL AND CONTENT FOR PRISON STAFF- DETAILED PRESENTATION OF WP4 MATERIAL – Margarita Defingou, ALLI, Athens)
 2. PRESENTATION ON VIRTUAL REALITY & ANSWERING PRACTICAL QUESTIONS ABOUT HOW TO IMPLEMENT VIRTUAL REALITY WORKSHOPS – FERMIN SANTANO & NÚRIA SAU (ANDRÒMINES, Spain)
 3. WORK PACKAGE 7- EVALUATION AND MONITORING, YIOTA VELOUDI – ENOROS, Cyprus
 4. REPORT OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL AND CONTENT FOR YOUNG PRISONERS, Olga Solomontos-Kountouri, T.S.C.C. Cyprus
 5. REPORT OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL AND CONTENT FOR PRISON STAFF, Margarita Defingou, ALLI, Greece
 6. WORK PACKAGE 5- PILOTING TEST AND IMPLEMENTATION
 7. DETAILED PRESENTATION FROM ALL PARTNERS FOR THE ORGANIZATION & IMPLEMENTATION OF PILOT WORKSHOPS FOR YOUNG PRISONERS & PRISON STAFF IN THEIR HOME COUNTRIES
 8. WORK PACKAGE 5 – PILOTING TEST AND IMPLEMENTATION PRE-POST TESTS FOR YOUNG DETAINEES & PRISON STAFF- OLGA SOLOMONTOS-KOUNTOURI (THEOLOGICAL SCHOOL OF THE CHURCH OF CYPRUS)
 9. SCHEDULING OF TRAINING SESSIONS – AINA VILCANE (EPPEA)PROTOTYPE – AINA VILCANE (EPPEA)

  6 Οκτωβρίου 2022

 1. WORK PACKAGE 6- DISSEMINATION AND EXPLOITATION – THEA SKOULIA (EUC)
 2. DISSEMINATION AND EXPLOITATION STRATEGY PAPER
 3. MANAGEMENT ISSUES – PROF. MARIOS VRYONIDES (EUC), FINANCIAL, ADMINISTRATIVE PROCEDURES
 4. TIME SCHEDULING – FORTHCOMING ACTIVITIES

Έλαβαν μέρος από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ο Μάριος Βρυωνίδης, γενικός υπεύθυνος του έργου και η Θέα Σκουλιά, υπεύθυνη λειτουργός. Από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, η Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Υπεύθυνη του αναλυτικού για τους κρατουμένους.  Από το Τμήμα Φυλακών, ο διευθυντής του Σχολείου Ιάκωβος Στυλιανού. Από την Ισπανία η Nuria Sau και ο Fermin Santano, υπεύθυνος για την Εικονική Πραγματικότητα. Από τη Λετονία η Aina Vilcane και η Oana Gaspar από τη Ρουμανία

Η συνάντηση κύλησε εξαιρετικά καλά. Διαφάνηκε η πρόοδος που έγινε από κάθε χώρα. Εξαιρετική ήταν και η φιλοξενία που προσφέρθηκε από την Aina Vilcane. Αξιζει να σημειώσουμε ότι θαυμάσαμε και την όμορφη Ρίγα καθώς οι περισσότεροι από εμάς πήγαιναν για πρώτη φορά.

Transnational meeting for the SEMELI project in Latvia

6.10.2022

On 5th and 6th of October 2022 in Riga, Latvia, at the EU House offices, the second face-to-face trinational meeting of SEMELI project took place to review and present the project deliverables. We are about halfway through the project, but due to the coronavirus and difficulties in accessing the correctional facilities in each country, the implementation of the programmes for detainees and prison guards is delayed. The plan for the continuation and completion of the activities was developed and some issues that need to be resolved were discussed.  The programme of the meetings included the following topics:

5 October 2022

 1. WORK PACKAGE 4 – INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL AND CONTENT FOR PRISON STAFF- DETAILED PRESENTATION OF WP4 MATERIAL – Margarita Defingou, ALLI, Athens)
 2. PRESENTATION ON VIRTUAL REALITY & ANSWERING PRACTICAL QUESTIONS ABOUT HOW TO IMPLEMENT VIRTUAL REALITY WORKSHOPS – FERMIN SANTANO & NÚRIA SAU (ANDRÒMINES, Spain)
 3. WORK PACKAGE 7- EVALUATION AND MONITORING, YIOTA VELOUDI – ENOROS, Cyprus
 4. REPORT OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL AND CONTENT FOR YOUNG PRISONERS, Olga Solomontos-Kountouri, T.S.C.C. Cyprus
 5. REPORT OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL AND CONTENT FOR PRISON STAFF, Margarita Defingou, ALLI, Greece
 6. WORK PACKAGE 5- PILOTING TEST AND IMPLEMENTATION
 7. DETAILED PRESENTATION FROM ALL PARTNERS FOR THE ORGANIZATION & IMPLEMENTATION OF PILOT WORKSHOPS FOR YOUNG PRISONERS & PRISON STAFF IN THEIR HOME COUNTRIES
 8. WORK PACKAGE 5 – PILOTING TEST AND IMPLEMENTATION PRE-POST TESTS FOR YOUNG DETAINEES & PRISON STAFF- OLGA SOLOMONTOS-KOUNTOURI (THEOLOGICAL SCHOOL OF THE CHURCH OF CYPRUS)
 9. SCHEDULING OF TRAINING SESSIONS – AINA VILCANE (EPPEA)PROTOTYPE – AINA VILCANE (EPPEA)

6 October 2022

 1. WORK PACKAGE 6- DISSEMINATION AND EXPLOITATION – THEA SKOULIA (EUC)

      11.DISSEMINATION AND EXPLOITATION STRATEGY PAPER

 • MANAGEMENT ISSUES – PROF. MARIOS VRYONIDES (EUC), FINANCIAL, ADMINISTRATIVE PROCEDURES
 • TIME SCHEDULING – FORTHCOMING ACTIVITIES

The participants from European University were Marios Vryonidis, chief manager of the project and Thea Skoulia, officer in charge. From the Theological School of the Church of Cyprus, Olga Solomontos Kountouri, Head of the curriculum and evaluation.  From the Department of Prisons, the Director of the School, Iakovos Stylianou. From Spain, Nuria Sau and Fermin Santano in charge of Virtual Reality. From Latvia, Aina Vilcane and Oana Gaspar from Romania

The meeting went extremely well. The progress made by each country was evident. The hospitality offered by Aina Vilcane was also excellent. It is worth mentioning that we also admired the beautiful Riga as most of us were going for the first time.