Συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα για το πρόγραμμα SEMELI

Συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα για το πρόγραμμα SEMELI

Στις 5 και 6 Μαϊου 2022 στην Αθήνα, στα γραφεία του ERGON Vocational Training Center πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων για εξέταση και παρουσίαση των μέχρι τώρα παραδοτέων του έργου. Αναπτύχθηκε επίσης το πλάνο για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των δράσεων και έγινε εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων.  Το πρόγραμμα των συναντήσεων περιελάβανε το ακόλουθο πρόγραμμα:

5 Μαΐου 2022

 1. Work package 2 (Collection of best practices for existing project) – Alina Zamosteanu, ATFCT, Romania
 2. Work package 3
  • Innovative pedagogical model and content for young Detainees – Olga Solomontos-Kountouri. T.S.C.C., Cyprus
  • Robotics sessions for young detainees – Nuria Sau, Andromines, Spain
 3. Work package 4 – Innovative pedagogical model and content for prison staff – Ourania Xylouri, Athens, Life Long Learning, Greece
 4. Work package 5- Piloting Test and Implementation
 • Pre-test & Post-test questionnaires Olga Solomontos-Kountouri. T.S.C.C.
 1. Prototype: Aina Vilcane, EPEEA, Latvia
 • Brief presentation of previous rational – Charis Xinari, European University, Cyprus
 1. Work package 7- Evaluation and Monitoring – Yiota Veloudi, ENOROS, Cyprus

 6 Μαΐου 2022

 1. Work package 6- Dissemination and Exploitation Thea Skoulia (EUC), Cyprus
 2. Management issues – Prof. Marios Vryonides (EUC), Cyprus
 3. Time Scheduling – Forthcoming Activities

Έλαβαν μέρος από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ο Μάριος Βρυωνίδης, γενικός υπεύθυνος του έργου και η Χάρις Ξυναρή, υπεύθυνη για τον Γραμματισμό στα ΜΕ. Από τον ENOROS CONSULTING LTD, η Γιώτα Βελούδη, διευθυντής. Από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, η Όλγα Σολομώντος Κουντούρη, Υπεύθυνη του αναλυτικού για τους κρατουμένους και ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης, υπεύθυνος για τα πρότυπα.  Από το Τμήμα Φυλακών, δύο ανώτεροι δεσμοφύλακες. Από την Ισπανία η Nuria Sau και η υπεύθυνη για τη ρομποτική. Από τη Λετονία η Aina  Vilcane και ένας εκπρόσωπος από τη Ρουμανία ένας εκπρόσωπος. Από το Athens Life Long Learning η διευθύντριαΟυρανία Ξυλούρη και η Μαργαρίτα Δεφίγκου.

Η συνάντηση ήταν πολύ σημαντική καθώς ήταν η πρώτη δια ζώσης συνάντηση μετά την πανδημία του κορωνοϊού. Είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι καθώς θα βρισκόμαστε και θα γνωριζόμαστε από κοντά. Εξαιρετική ήταν και η φιλοξενία που προσφέρθηκε από το Athens Life Long Learning και τις Ουρανία Ξυλούρη και η Μαργαρίτα Δεφίγκου.

Transnational Meeting for the SEMELI project in Athens

6.5.2022

On May 5 and 6, 2022, the first face-to-face transnational  meeting of the partners took place in Athens, at the offices of ERGON Vocational Training Center, for the review and presentation of the project deliverables so far. The plan for the continuation and completion of the activities was also developed and an extensive exchange of views took place.  The programme of the meetings included the following agenda:

 • May 2022
 1. Work package 2 (Collection of best practices for existing project) – Alina Zamosteanu, ATFCT, Romania
 2. Work package 3
  • Innovative pedagogical model and content for young Detainees – Olga Solomontos-Kountouri. T.S.C.C., Cyprus
  • Robotics sessions for young detainees – Nuria Sau, Andromines, Spain
 3. Work package 4 – Innovative pedagogical model and content for prison staff – Ourania Xylouri, Athens, Life Long Learning, Greece
 4. Work package 5- Piloting Test and Implementation
 • Pre-test & Post-test questionnaires Olga Solomontos-Kountouri. T.S.C.C.
 1. Prototype: Aina Vilcane, EPEEA, Latvia
 • Brief presentation of previous rational – Charis Xinari, European University, Cyprus
 1. Work package 7- Evaluation and Monitoring – Yiota Veloudi, ENOROS, Cyprus

5 May 2022

 1. Work package 6- Dissemination and Exploitation – Thea Skoulia (EUC), Cyprus
 2. Management issues – Prof. MariosVryonides (EUC), Cyprus
 3. Time Scheduling – Forthcoming Activities

Participants from European University were Marios Vryonidis, Chief manager of the project and Haris Xynari, leading the Media Literacy. From ENOROS CONSULTING LTD, Yiota Veloudi. From the Theological School of the Church of Cyprus, Olga Solomontos Kountouri, leading of the curriculum for detainees and Konstantinos Tsagaridis, leading the role models.  From the Prisons Department, two senior prison officers. From Spain, Nuria Sau and the person in charge of robotics. From Latvia Aina Vilcane and a representative, from Romania a representative. From Athens Life Long Learning the director, Ourania Xylouri and Margarita Defigou.

The meeting was very important as it was the first face-to-face meeting after the coronavirus pandemic. We are all very excited as we are getting to know each other in person. The hospitality provided by Athens Life Long Learning and Ourania Xylouri and Margarita Defigou was also excellent.