Συνάντηση Τοπικών Εταίρων Κύπρου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SEMELI

Συνάντηση Τοπικών Εταίρων Κύπρου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SEMELI

Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου, η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, ως συντονιστής του τρίτου πακέτου εργασίας (WP3) του προγράμματος SEMELI, υποδέχθηκε στους χώρους της εταίρους και συνεργάτες του έργου από την Κύπρο. Στόχος του εν λόγω πακέτου εργασίας είναι η ετοιμασία του εκπαιδευτικού σκέλους του προγράμματος, που απευθύνεται σε νεαρούς ενήλικες κρατούμενους, για να τους παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, και στον Μιντιακό Γραμματισμό.

Μέλη της Θ.Σ.Ε.Κ. και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σχεδίασαν ένα σύγχρονο και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση των νεαρών κρατουμένων σε αυτές τις θεματικές, την αύξηση των προοπτικών απασχόλησής τους και την κινητοποίησή τους για περαιτέρω κατάρτιση. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει σύντομα την εφαρμογή του στο Τμήμα Φυλακών Κύπρου. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί και στις χώρες εταίρους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEMELI (Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία, Λετονία), οι οποίες θα το μεταφράσουν, θα το προσαρμόσουν στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και θα το εφαρμόσουν στις δικές τους φυλακές.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ολοκλήρωση του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος και η κατάρτιση των εκπαιδευτών, οι οποίοι θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα στο Τμήμα Φυλακών Κύπρου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι Δρ. Μάριος Βρυωνίδης, Δρ. Χάρις Ξιναρή και κα. Θέα Σκουλιά, από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και οι Δρ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Δρ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης και Δρ. Ιλιάδα Τοφαρίδου από τη Θ.Σ.Ε.Κ. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, επίσης, οι εκπαιδευτές κ. Μάριος Ασσιώτης, κα. Εύη Θεράποντος, κα. Μαρία Πετρίδου και κα. Μαρία Γρηγορίου.