Συμμετοχή του Δρος Χρυσοβαλάντη Κυριάκου στο 24ο Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο  

Συμμετοχή του Δρος Χρυσοβαλάντη Κυριάκου στο 24ο Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο  

Στις 25 Αυγούστου 2022 ο Δρ Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, Λέκτορας Εκκλησιαστικής Ιστορίας στη Θ.Σ.Ε.Κ., συμμετείχε διαδικτυακά στο 24ο Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα στη Βενετία και την Πάδοβα μεταξύ 22 και 27 Αυγούστου 2022. Ο Δρ Κυριάκου ανέπτυξε το θέμα “Hesychasm in the Eastern Mediterranean: From Conflict to Unity”, εξετάζοντας το κίνημα του Ησυχασμού ως παράγοντα διαμάχης και ενότητας μεταξύ των Ορθοδόξων πληθυσμών της Ανατολικής Μεσογείου, ενός χώρου πολιτικά ελεγχόμενου από Λατίνους και Μουσουλμάνους. Η ανακοίνωση του Δρος Κυριάκου εντάχθηκε στο πλαίσιο Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα την Κύπρο κατά την Παλαιολόγεια περίοδο (1261-1453), που διοργάνωσε η Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών.