Συμμετοχή του Δρος Χρυσοβαλάντη Κυριάκου σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για το Αρχαίο Κίτιο

Συμμετοχή του Δρος Χρυσοβαλάντη Κυριάκου σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για το Αρχαίο Κίτιο

Στις 2 Οκτωβρίου 2022 ο Δρ Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, Λέκτορας Εκκλησιαστικής Ιστορίας στη Θ.Σ.Ε.Κ., συμμετείχε στο Β΄ Διεθνές Συνέδριο Αρχαίας Ιστορίας, που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Δήμος Λάρνακας, με θέμα «Kition and the Phoenicians in the Mediterranean Sea». Το Συνέδριο φιλοξενήθηκε στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού στη Λάρνακα, με τη συμμετοχή περισσότερων από πενήντα ακαδημαϊκών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το θέμα της ανακοίνωσης του Δρος Κυριάκου ήταν «Roman Kition and Jewish Christianity in Cyprus and Jerusalem». Έχοντας ως αφετηρία τις περί Αγίου Λαζάρου αναφορές στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Δρ Κυριάκου παρουσίασε με κριτικό τρόπο τις μεταγενέστερες αγιολογικές μαρτυρίες και τα αρχαιολογικά τεκμήρια που σχετίζονται με τη δράση και τιμή του Αγίου Λαζάρου στο Κίτιο. Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Δρ Κυριάκου συνέδεσε τις απαρχές της χριστιανικής κοινότητας του Κιτίου με το ευρύτερο ιουδαιοχριστιανικό πλαίσιο. Τα πρακτικά του Συνεδρίου πρόκειται να δημοσιευθούν σε συλλογικό τόμο σε μεταγενέστερο στάδιο.