Συμμετοχή του Αναπληρωτή Καθηγητή Λειτουργικής π. Γρηγόριου Ιωαννίδη στο 9ο Συνέδριο του Διεθνούς Συνδέσμου για τις Ανατολικές Λειτουργικές Παραδόσεις στην Washington DC των Η.Π.Α

Συμμετοχή του Αναπληρωτή Καθηγητή Λειτουργικής π. Γρηγόριου Ιωαννίδη στο 9ο Συνέδριο του Διεθνούς Συνδέσμου για τις Ανατολικές Λειτουργικές Παραδόσεις στην Washington DC των Η.Π.Α

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26-31 Μαΐου 2024, το 9ο Συνέδριο του Διεθνούς Συνδέσμου για τις Ανατολικές Λειτουργικές Παραδόσεις (Society of Oriental Liturgy), το οποίο φιλοξενήθηκε στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Αμερικής (Catholic University of America). Στο Συνέδριο παρουσίασαν ανακοινώσεις πέραν των 35 ειδικών επιστημόνων λειτουργικής, προερχόμενοι από περίπου 25 Πανεπιστήμια απ’ όλο τον κόσμο.

Τη Θ.Σ.Ε.Κ. εκπροσώπησε ο Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Λειτουργικής, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: “Considering Evidence of Early Liturgical Practices from the fifth-century Vita of Cypriot Saint Herakleidios (BHG 743)”. Ο υποφαινόμενος με την ανακοίνωσή του παρουσίασε τη λειτουργική ζωή στην Κύπρο κατά τους πρώτους πέντε χριστιανικούς αιώνες.

Στην κατακλείδα του Συνεδρίου, η καθιερωμένη Γενική Συνέλευση των μελών του Διεθνούς Συνδέσμου, ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Αρχιμ. Γρηγορίου Ιωαννίδη, όπως η Θ.Σ.Ε.Κ. φιλοξενήσει στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της το 10ο Διεθνές Συνέδριο του Συνδέσμου στις αρχές Ιουνίου το 2026.