Συμμετοχή της Λέκτορος Ιουλίας Τελεβάντου σε διεθνές συνέδριο

Συμμετοχή της Λέκτορος Ιουλίας Τελεβάντου σε διεθνές συνέδριο

Tην Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, η Ιουλία Τελεβάντου, μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ., συμμετείχε στο 9o Διεθνές Ερευνητικό συνέδριο του Οργανισμού IEA “Researching Education: Trends and Changes”, το οποίο διεξήχθηκε στο Ντουμπάι, από τις 16 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2021.

Στο συνέδριο παρουσίασε πρόσφατο ερευνητικό έργο της (Τelevantou, Xu, Marsh & Guo, 2021) με θέμα: “Big-Fish-Little-Pond-Effects and Phantom Effects with SIMS80: applying modern methodological tools to a historical dataset ”.