Συμμετοχή της αποφοίτου της Θ.Σ.Ε.Κ., κ. Αγορής Παπιώτου, στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας ΕΛΨΕ

Συμμετοχή της αποφοίτου της Θ.Σ.Ε.Κ., κ. Αγορής Παπιώτου, στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας ΕΛΨΕ

Στις 7 Οκτωβρίου 2022, η απόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» της Θ.Σ.Ε.Κ. κ. Αγορή Παπιώτου, συμμετείχε στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Ε.Λ.ΨΕ. Το συνέδριο διεξήχθη από τις 5 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2022, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η ρήση “nihil humanum, mihi alienum”, «Τίποτα το ανθρώπινο δε μου είναι ξένο».

Η κ. Παπιώτου παρουσίασε στο συνέδριο τη διπλωματική της εργασία, σε αναρτημένη ανακοίνωση  (poster),  με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας με θέμα τις αμβλώσεις».  Παρούσα στο Συνέδριο και κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της, ήταν η επιβλέπουσα καθηγήτριά της, κ. Καλυψώ Ιορδάνου.

Φοιτητές και καθηγητές ψυχολογίας, καθώς και άλλοι επισκέπτες του συνεδρίου παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανακοίνωση, ενώ έγιναν κάποιες εισηγήσεις που αφορούσαν κυρίως τη διεξαγωγή της έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η κ. Αγορή Παπιώτου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει προσκεκλημένους ομιλητές και  προσκεκλημένα συμπόσια των κλάδων της ΕΛΨΕ. Η ίδια αναφέρει πως: «Μέσα από συζητήσεις με τους επισκέπτες του Συνεδρίου, εμπλούτισα τις γνώσεις μου και αντάλλαξα ιδέες και θεωρίες. Εκτός αυτού, οι υπόλοιπες προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις ήταν ένα ταξίδι γνώσης για να γίνει κάθε ανθρώπινο λιγότερο ξένο, όπως ήταν και το μότο του συνεδρίου».

Η Θ.Σ.Ε.Κ. επιχορηγεί από το ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας  φοιτητές και απόφοιτούς της, να συμμετέχουν σε συνέδρια, με στόχο τη γνωστοποίηση και προώθηση του σημαντικού ερευνητικού έργου που επιτελείται από τους φοιτητές της στο πλαίσιο των διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών τους.