Συμμετοχή της αποφοίτου και μέλους του Ε.Ε.Π της Θ.Σ.Ε.Κ., κ. Λουίζας Μιχαήλ,             στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στις 10-13 Νοεμβρίου 2022.

Συμμετοχή της αποφοίτου και μέλους του Ε.Ε.Π της Θ.Σ.Ε.Κ., κ. Λουίζας Μιχαήλ,             στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στις 10-13 Νοεμβρίου 2022.

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, η απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» και μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ. κ. Λουίζα Μιχαήλ, συμμετείχε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας. Το συνέδριο διεξήχθη από τις 10 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2022, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνών Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη. Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Το σχολείο (μάς) αλλάζει! Η συμβολή της Σχολικής Ψυχολογίας», ενώ η θεματική ενότητα στην  οποία ενέπιπτε η ανακοίνωση της κ. Μιχαήλ, ήταν στο πεδίο «Θέματα ανάπτυξης, μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών και εφήβων». Η κ. Μιχαήλ παρουσίασε στο συνέδριο τη διπλωματική της εργασία, σε μορφή προφορικής παρουσίασης,  με θέμα «Η Διαμόρφωση της Ταυτότητας και των Δυνητικών Εαυτών στην Εφηβεία: H σχέση τους με το Άγχος και την Κατάθλιψη».  Παρούσα στο Συνέδριο και κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της, ήταν η επιβλέπουσα καθηγήτριά της,  κ. Αγγελική Λεονταρή, Ομότιμη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας. Φοιτητές και καθηγητές ψυχολογίας και άλλων κλάδων, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι επαγγελματίες, επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το καινοτόμο θέμα της έρευνας, ειδικότερα για τη θεωρία των «δυνητικών εαυτών», καθώς και για τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στη σχολική κοινότητα, μέσω προληπτικών προγραμμάτων, με στόχο την προώθηση και προαγωγή της υγιούς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προσαρμογής των εφήβων.

Η κ. Λουίζα Μιχαήλ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, αξιόλογες ομιλίες από άλλους φοιτητές, επαγγελματίες και προσκεκλημένους ομιλητές, διακεκριμένους στον χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας διοργανώθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. επιχορηγεί από το ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας φοιτητές και απόφοιτούς της, να συμμετέχουν σε συνέδρια, με στόχο τη γνωστοποίηση και προώθηση του σημαντικού ερευνητικού έργου που επιτελείται από τους φοιτητές της στο πλαίσιο των διπλωματικών και πτυχιακών τους εργασιών.