Συμμετοχή στις εργασίες του τελικού συνεδρίου του Ευρωπαϊκού έργου Εducate & Support (Holistic Educational Support For Sex Offenders In The EU)

Συμμετοχή στις εργασίες του τελικού συνεδρίου του Ευρωπαϊκού έργου Εducate & Support (Holistic Educational Support For Sex Offenders In The EU)

Την Παρασκευή 17/11/2023 ομάδα καθηγητών, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα», συμμετείχαν στις εργασίες του τελικού συνεδρίου του Ευρωπαϊκού έργου Εducate & Support (Holistic Educational Support For Sex Offenders In The EU), το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Φυλακών Κύπρου και τον Συμβουλευτικό Οργανισμό Eurosuccess Consulting.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου καθώς έγινε ενημέρωσης των παρευρισκόμενων σχετικά με την αύξηση του φαινομένου των σεξουαλικών αδικημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο. Παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, αλλά και στην παροχή βοήθειας στους σεξουαλικούς παραβάτες. Η ομάδα της Θ.Σ.Ε.Κ. ωφελήθηκε από το συνέδριο αυτό καθώς είναι ένα θέμα που δεν υπάρχουν αρκετά προγράμματα αντιμετώπισής του.