Συμμετοχή σε συνέδριο

Συμμετοχή σε συνέδριο

Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Λέκτορας Λειτουργικής στη Θ.Σ.Ε.Κ., συμμετείχε στο Πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο γιὰ τὴν κυπριακὴ γαλακτοκομία, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στο Συνεδριακὸ Κέντρο Φιλοξένια. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από  το Μουσεῖο Κυπριακῶν Τροφίμων καὶ Διατροφῆς και το Τμῆμα Γεωπονικῶν Ἐπιστημῶν, Βιοτεχνολογίας καὶ Ἐπιστήμης Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ. Η ανακοίνωση του π. Γρηγορίου έφερε τον τίτλο «Ἡ ποιμενικὴ ζωὴ καὶ τὰ γαλακτοκομικὰ προϊόντα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὶς κυπριακὲς λειτουργικὲς πηγές», «Τὰ γενόμενα παρὰ τοῦ γάλακτος».